Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.04.22, godz. 16:06
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2018.08.10, godz: 14:35
Dane mieszane na tle prognoz. Szeroko liczony wskaźnik CPI niższy od oczekiwań, ale inflacja bazowa notuje wzrost rok do roku najwyższy od dekady i lokuje się powyżej oczekiwań rynku. Po wczorajszych odczytach PPI ciche oczekiwania były jednak wyższe od prognoz, więc zaskoczenie nie będzie znaczące. Niemniej dane trudno uznać za sprzyjające osłabieniu dolara i takie, które redukowałyby dziś presję na waluty rynków wschodzących.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.04.18
17:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku; w WIG20 najwięcej stracił Lotos
16:27 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla Play do "akumuluj", a cenę docelową podwyższył do 26,7 zł
13:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku; w WIG20 najwięcej traci Lotos
10:23 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (4/2019) Powołanie Zarządu Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
09:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: PGE i PGNiG spadają po ponad 1 proc., PCM mocno w górę
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w konsolidacji, raczej będzie podążał ku dolnemu ograniczeniu
08:00 brak uprawnień Santander BM podniósł cenę docelową Marvipolu do 7 zł
2019.04.17
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynek lekko wzrósł; w WIG20 najwięcej zyskało CCC
13:47 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (8/2019) Raport roczny za 2018 rok
13:12 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynek lekko rośnie; w WIG20 najwięcej zyskuje CCC
09:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kursy Famuru i Wieltonu w górę
09:30 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Bogdanki do 68 zł
09:18 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla JSW do 90 zł, podtrzymuje "kupuj"
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przedświąteczny spokój na rynku, nie należy oczekiwać większych ruchów
2019.04.16
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynek lekko wzrósł; w WIG20 najwięcej zyskało PGE
16:18 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs PGE mocno w górę po informacji o dodatkowym przydziale uprawnień do emisji CO2
13:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynek lekko rośnie; w WIG20 najwięcej zyskuje Alior
09:52 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Play, cena docelowa 27,6 zł
08:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w konsolidacji, rynek analizuje propozycje ws. OFE
2019.04.15
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynek lekko na minusie; w WIG20 najwięcej straciło Dino Polska
15:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynki z minimalną reakcją na zapowiedzi premiera ws. transferu z OFE
13:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rynek lekko na plusie; w WIG20 najwięcej zyskuje Tauron
09:39 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 5,1 zł
09:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Cormay i Braster mocno spadają
09:26 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Dom Development do 87,3 zł
09:11 brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową akcji Oponeo do 35,2 zł
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Dobre nastroje sprzyjają wzrostowemu otwarciu na GPW
08:42 brak uprawnień Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 7,07 zł
2019.04.12
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku akcji; w WIG20 najwięcej straciło LPP
14:51 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w III o 0,6 proc. - IZFiA, Analizy Online