Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 17:28
kontakt
INTERSPPL

Komunikaty

11/09/19 15:02 INTERSPORT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 roku.
04/09/19 15:12 INTERSPORT S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A i G
03/09/19 17:07 INTERSPORT S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A i G
02/09/19 18:33  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INTERSPORT POLSKA S.A.
30/08/19 15:19 INTERSPORT S.A.: Materiały na WZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 27 września 2019 r.
15:18 INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 27 września 2019 roku.
11:57 INTERSPORT S.A.: KOREKTA - Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki.
28/08/19 12:30 INTERSPORT S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki.
19/08/19 17:30 INTERSPORT S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A i G.
05/08/19 11:05  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (2/2019) Ponowne stosowanie zasady II.Z.7. w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej.
01/08/19 18:40 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/07/19 13:55 INTERSPORT S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał roku obrotowego 2019-2020.
26/07/19 19:02  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (1/2019) Intersport Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
18:32 INTERSPORT S.A.: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
17:20 INTERSPORT S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
baner_SCANER_920X112_10.jpg