info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 19:32
kontakt
GOBARTO

Komunikaty

09/12/19 19:06 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów
19/11/19 17:22 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:20 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/11/19 11:39 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana formy publikacji raportu kwartalnego
31/10/19 17:03 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od Emitenta
30/10/19 16:10 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - stwierdzenie nieważności uchwały NWZ
03/10/19 11:45 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
30/09/19 22:25 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:23 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/19 08:39 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana formy publikacji raportu półrocznego
20/09/19 13:24 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od Emitenta
14/08/19 16:19 GOBARTO SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
17/07/19 19:32 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawiadomienie o wpływie awarii systemów teleinformatycznych na bieżące funkcjonowanie niektórych spółek zależnych Emitenta
27/06/19 15:48 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana Statutu Emitenta
04/06/19 20:15 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej