info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 18:30
kontakt
APATOR

Komunikaty

05/06/23 15:00  brak uprawnień Oferta Apatora najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja
14:53 APATOR: Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A.
31/05/23 16:04 APATOR: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 28 czerwca 2023 r.
16:01 APATOR: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Apator SA
14:23  brak uprawnień Apator wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za '22
14:11 APATOR: Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022
26/05/23 12:45 APATOR: Zawarcie Umowy Wielocelowej pomiędzy PKO BP SA a spółkami Grupy Apator
25/05/23 16:06  brak uprawnień Apator koncentruje się na inteligentnych licznikach i rozwiązaniach związanych z OZE
18/05/23 07:26 APATOR: APATOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/23 13:35 APATOR: Informacja otrzymana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
27/04/23 07:40 APATOR: APATOR
07:20 APATOR: APATOR
02/03/23 12:29  brak uprawnień Apator patrzy optymistycznie na I kw. 2023 r.; pozytywne trendy we wszystkich segmentach
11:42  brak uprawnień Apator planuje ok. 60 mln zł CAPEXU na 2023 r.
28/02/23 12:36 APATOR: Asymilacja 1.100 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Apator SA oraz wprowadzenie ich do obrotu