Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 01:22
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

23/02/24 14:42 RAFAKO: Odmowa rejestracji zmian w Statucie RAFAKO S.A.
20/02/24 15:07 RAFAKO: Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.
31/01/24 14:16 RAFAKO: Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.
30/01/24 14:06 RAFAKO: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie RAFAKO S.A.
25/01/24 18:26 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku.
18:19 RAFAKO: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku.
11:32  brak uprawnień Rafako porozumiało się z instytucjami finansowymi ws. odroczenia daty spłaty raty układowej
11:21 RAFAKO: Zawarcie porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie odroczenia daty spłaty raty układowej.
24/01/24 18:20 RAFAKO: Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
23/01/24 14:47 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
17/01/24 10:04  brak uprawnień Rafako odstąpiło od umowy na budowę muzeum w Toruniu
09:23 RAFAKO: Odstąpienie od Umowy i Ugody z Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu z winy Zamawiającego.
11/01/24 14:01 RAFAKO: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2024 roku.
28/12/23 19:02  brak uprawnień MAP deklaruje wsparcie w procesie naprawy sytuacji Rafako
18:54 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 stycznia 2024 roku.