Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 00:25
kontakt
ALUMETAL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 566,00 9 566,00
0,0%
15 012,00
56,9%
20 087,00
33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -834,00 -834,00
---
-2 850,00
---
-2 447,00
---
Zysk (strata) brutto 32 615,00 32 615,00
0,0%
26 197,00
-19,7%
156 372,00
496,9%
Zysk (strata) netto 32 707,00 32 707,00
0,0%
26 175,00
-20,0%
156 247,00
496,9%
Amortyzacja 900,00 900,00
0,0%
777,00
-13,7%
799,00
2,8%
Aktywa 310 300,00 310 300,00
0,0%
293 671,00
-5,4%
290 576,00
-1,1%
Kapitał własny 291 002,00 291 002,00
0,0%
278 690,00
-4,2%
281 827,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,80 18,80
0,0%
17,88
-4,9%
18,03
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,11 2,11
0,0%
1,68
-20,5%
9,99
494,9%