info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.24, godz. 13:14
kontakt
2024.05.24 otwarcie maksimum minimum TKO/ wartość zmiana obrót
12:59 mWIG40 mWIG40 6 698,666 698,666 658,766 664,90 -0,5% 55 542 224
12:59 WIG WIG 87 812,2287 829,0487 466,3687 542,06 -0,6% 711 546 902
12:59 WIG20 WIG20 2 529,202 534,582 520,512 523,97 -0,7% 619 462 369
12:59 WIG30 WIG30 3 182,173 186,353 170,303 176,16 -0,6% 657 851 851
Przebieg notowań z dnia 2024.05.24 - Akcje
czas nazwa faza maksimum
otwarcie
minimum
TKO/ trans
kurs ( ilość)
zmiana czas oferta
kupna
( ilość) cena
oferta
sprzedaży
cena ( ilość)
wolumen
obrotu
[ szt]
wartość
obrotu
[ PLN]
ilość
transakcji
Razem:24 092 968 712 925 114 93 852
12:55
06N
06MAGNA06MAGNA
(06N)
notowania
ciągłe
3,2450
3,2450
3,2000
3,2150 (250) -0,46% 12:55 (114) 3,2150 3,2300 (190) 5 006 16 097 20
12:59
11B
11BIT11BIT
(11B)
notowania
ciągłe
585,0000
575,0000
568,0000
582,0000 (4) +0,34% 12:55 (65) 580,0000 583,0000 (10) 1 139 656 443 214
12:55
3RG
3RGAMES3RGAMES
(3RG)
notowania
ciągłe
0,3340
0,3160
0,2880
0,3300 (500) 0,00% 12:55 (796) 0,3200 0,3330 (74) 524 243 161 644 170
12:02
ABE
ABPLABPL
(ABE)
notowania
ciągłe
102,5000
102,0000
102,0000
102,5000 (15) -0,49% 11:36 (101) 102,5000 103,0000 (113) 122 12 482 8
12:58
ACG
ACAUTOGAZACAUTOGAZ
(ACG)
notowania
ciągłe
31,8000
31,8000
30,1000
31,3000 (100) -2,19% 12:58 (12) 31,2000 31,3000 (379) 3 637 112 615 84
12:58
ACT
ACTIONACTION
(ACT)
notowania
ciągłe
21,8000
21,7500
21,2000
21,2500 (5) -2,07% 12:58 (94) 21,2500 21,3000 (96) 981 21 101 64
12:08
ADV
ADIUVOADIUVO
(ADV)
notowania
ciągłe
0,9000
0,9000
0,8800
0,8800 (9 000) -4,35% 11:50 (2 183) 0,7700 0,8880 (2 125) 10 508 9 263 5
12:50
AGO
AGORAAGORA
(AGO)
notowania
ciągłe
12,1000
11,3000
11,2600
11,6000 (3 008) +1,93% 12:50 (3 145) 11,6000 11,6800 (200) 151 665 1 787 864 284
08:30 AGROTONAGROTON
(AGT)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (321 445) 3,1000 3,1600 (862)      
12:45
ALG
AIGAMESAIGAMES
(ALG)
notowania
ciągłe
1,6000
1,4850
1,4500
1,6000 (390) +7,74% 12:04 (690) 1,4650 1,5950 (2 169) 6 528 10 168 16
12:50
ALL
AILLERONAILLERON
(ALL)
notowania
ciągłe
16,9400
16,8000
16,6200
16,8800 (1) +0,48% 12:50 (64) 16,8200 16,8800 (961) 4 944 83 116 37
12:41
AWM
AIRWAYAIRWAY
(AWM)
notowania
ciągłe
0,2650
0,2650
0,2630
0,2650 (1 900) 0,00% 11:10 (4 501) 0,2620 0,2650 (1 354) 8 821 2 332 5
12:59
ALR
ALIORALIOR
(ALR)
notowania
ciągłe
95,0000
94,9800
93,7800
94,3800 (42) -1,01% 12:59 (20) 94,2600 94,3800 (71) 30 942 2 921 751 635
12:59
ALE
ALLEGROALLEGRO
(ALE)
notowania
ciągłe
40,4500
39,7150
39,6200
40,1500 (1) +0,58% 12:59 (735) 40,1400 40,1500 (888) 1 084 875 43 490 352 4 719
12:58
AAT
ALTAALTA
(AAT)
notowania
ciągłe
2,3400
2,1800
2,1600
2,2400 (10) +6,67% 12:58 (73) 2,1600 2,2400 (5 130) 45 876 102 456 87
12:00
ALI
ALTUSALTUS
(ALI)
notowania
ciągłe
3,2000
3,0600
3,0500
3,2000 (1) +0,31% 10:47 (5) 3,0900 3,1900 (410) 1 506 4 629 13
12:51
AMB
AMBRAAMBRA
(AMB)
notowania
ciągłe
28,5500
28,0000
27,9000
28,0000 (35) -1,93% 12:51 (31) 28,0000 28,2000 (28) 599 16 803 29
12:55
AMC
AMICAAMICA
(AMC)
notowania
ciągłe
75,5000
75,0000
73,1000
73,4000 (1) -0,81% 12:55 (1) 73,3000 73,7000 (3) 1 628 120 229 81
12:58
EAT
AMRESTAMREST
(EAT)
notowania
ciągłe
26,3000
26,0000
26,0000
26,2000 (60) +0,77% 12:58 (1 226) 26,2000 26,3000 (1 906) 3 119 81 772 30
12:56
ANR
ANSWEARANSWEAR
(ANR)
notowania
ciągłe
24,9000
24,5500
23,2000
24,3000 (100) -2,02% 12:56 (399) 24,3000 24,3500 (670) 26 405 635 206 254
11:59
APT
APATORAPATOR
(APT)
notowania
ciągłe
15,7000
15,7000
15,4600
15,4600 (1) -1,53% 11:53 (112) 15,4600 15,5200 (98) 2 310 36 079 23
12:19
APN
APLISENSAPLISENS
(APN)
notowania
ciągłe
25,0000
24,2000
24,0000
24,9000 (1) -1,97% 12:19 (6) 24,2000 24,9000 (343) 1 136 27 736 22
12:57
APE
APSENERGYAPSENERGY
(APE)
notowania
ciągłe
2,6600
2,5800
2,5800
2,6400 (12) 0,00% 12:55 (398) 2,5700 2,6400 (100) 1 128 2 942 9
12:55
ARH
ARCHICOMARCHICOM
(ARH)
notowania
ciągłe
39,0000
38,8000
38,0000
39,0000 (40) +0,52% 12:54 (255) 38,1000 39,1000 (100) 1 349 52 428 14
12:58
ATC
ARCTICARCTIC
(ATC)
notowania
ciągłe
22,3400
22,0200
21,9000
22,2400 (86) +1,65% 12:58 (536) 22,2000 22,2400 (414) 28 534 631 643 258
12:56
ART
ARTIFEXARTIFEX
(ART)
notowania
ciągłe
27,1000
26,5000
26,5000
27,0000 (20) +1,89% 12:37 (393) 26,6000 27,0000 (684) 6 598 176 892 45
12:55
ASB
ASBISASBIS
(ASB)
notowania
ciągłe
25,4800
25,4400
25,2400
25,3000 (50) -0,32% 12:55 (200) 25,2600 25,3400 (120) 28 473 720 927 238
11:44 ASMGROUPASMGROUP
(ASM)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,2000   -16,67%   (100) 0,2400 PKC (9 380)      
12:57
ABS
ASSECOBSASSECOBS
(ABS)
notowania
ciągłe
60,4000
60,2000
59,0000
59,2000 (23) -1,99% 12:48 (326) 59,0000 60,0000 (208) 253 15 086 28
12:58
ACP
ASSECOPOLASSECOPOL
(ACP)
notowania
ciągłe
85,9500
85,7000
84,5000
84,7500 (2) -0,82% 12:58 (96) 84,7000 84,9000 (100) 9 462 803 556 244
12:57
ASE
ASSECOSEEASSECOSEE
(ASE)
notowania
ciągłe
51,0000
51,0000
50,0000
50,6000 (2) -0,78% 12:57 (44) 50,2000 50,6000 (219) 491 24 799 53
12:56
AST
ASTARTAASTARTA
(AST)
notowania
ciągłe
26,8000
26,5500
25,9000
26,4500 (50) -1,49% 12:56 (40) 26,3500 26,4500 (340) 11 210 295 657 114
12:53
1AT
ATALATAL
(1AT)
notowania
ciągłe
65,2000
65,0000
64,4000
65,0000 (1) 0,00% 12:53 (206) 64,9000 65,0000 (170) 1 453 94 301 40
12:55
ATD
ATENDEATENDE
(ATD)
notowania
ciągłe
3,2100
2,9200
2,8900
3,0600 (100) +5,52% 12:54 (2 122) 3,0300 3,0600 (2 100) 155 767 481 453 180
12:21
ATP
ATLANTAPLATLANTAPL
(ATP)
notowania
ciągłe
19,1500
19,1500
18,7000
19,0500 (4) -0,52% 11:20 (400) 18,7500 19,0500 (743) 804 15 144 7
12:49
ATS
ATLANTISATLANTIS
(ATS)
notowania
ciągłe
2,6900
2,5800
2,5800
2,6400 (1) +2,33% 12:49 (469) 2,6400 2,6700 (634) 11 123 29 288 27
12:38
ATG
ATMGRUPAATMGRUPA
(ATG)
notowania
ciągłe
4,1500
4,1500
4,0700
4,1200 (5) +0,24% 12:38 (992) 4,0800 4,1200 (863) 557 2 292 11
12:35
ATR
ATREMATREM
(ATR)
notowania
ciągłe
13,6000
13,6000
13,1500
13,5500 (20) -0,37% 12:10 (354) 13,4000 13,5500 (913) 2 291 30 592 29
12:58
APR
AUTOPARTNAUTOPARTN
(APR)
notowania
ciągłe
24,8500
24,5500
24,5500
24,7000 (20) +0,61% 12:58 (862) 24,6000 24,7000 (1 109) 12 653 312 335 174
11:55
BBD
BBIDEVBBIDEV
(BBD)
notowania
ciągłe
4,3500
4,3000
4,3000
4,3500 (1) 0,00% 11:55 (1 458) 4,3000 4,3500 (5 813) 1 158 4 995 5
12:57
BDZ
BEDZINBEDZIN
(BDZ)
notowania
ciągłe
32,8500
32,8500
31,5000
32,7000 (2) -0,91% 12:00 (42) 32,4000 32,7000 (227) 2 840 91 129 75
12:59
BFT
BENEFITBENEFIT
(BFT)
notowania
ciągłe
3 000,0000
2 960,0000
2 950,0000
2 980,0000 (8) -0,67% 12:59 (3) 2 975,0000 2 990,0000 (4) 1 088 3 243 820 132
12:35
BST
BESTBEST
(BST)
notowania
ciągłe
20,2000
20,2000
20,2000
20,2000 (10) 0,00% 12:35 (514) 20,0000 20,2000 (6) 50 1 010 3
11:30
BCM
BETACOMBETACOM
(BCM)
notowania
ciągłe
6,0000
6,0000
5,9000
5,9000 (99) -1,67% 11:30 (71) 5,9000 6,0000 (161) 934 5 511 6
12:55
BCS
BIGCHEESEBIGCHEESE
(BCS)
notowania
ciągłe
21,5500
21,5000
20,5500
20,8000 (1) -3,26% 12:55 (254) 20,6500 20,8000 (404) 5 363 111 597 50
12:55
BCX
BIOCELTIXBIOCELTIX
(BCX)
notowania
ciągłe
70,1000
70,1000
67,9000
68,9000 (1) -1,57% 12:45 (20) 68,0000 68,9000 (29) 1 233 84 559 36
12:59
BMX
BIOMAXIMABIOMAXIMA
(BMX)
notowania
ciągłe
14,1000
14,1000
13,9000
14,0000 (71) +1,08% 12:29 (219) 13,9000 14,0000 (413) 820 11 459 10
12:15
BIP
BIOPLANETBIOPLANET
(BIP)
notowania
ciągłe
16,8000
16,8000
16,5000
16,5000 (10) -1,79% 12:15 (105) 16,3000 16,7000 (60) 155 2 588 5
12:55
BIO
BIOTONBIOTON
(BIO)
notowania
ciągłe
3,5300
3,5000
3,5000
3,5200 (20) +0,86% 12:55 (1 890) 3,5100 3,5200 (15) 11 696 41 190 27
12:59
BLO
BLOOBERBLOOBER
(BLO)
notowania
ciągłe
25,3000
25,0000
24,9000
24,9000 (1) -0,40% 12:59 (522) 24,9000 25,1000 (551) 2 781 69 698 20
12:46
BNP
BNPPPLBNPPPL
(BNP)
notowania
ciągłe
96,6000
96,6000
95,8000
96,4000 (35) -1,03% 12:46 (1 500) 96,0000 96,4000 (46) 194 18 691 7
12:58
LWB
BOGDANKABOGDANKA
(LWB)
notowania
ciągłe
31,7000
31,2000
30,9000
31,0000 (242) -1,21% 12:55 (43) 30,9600 31,0800 (169) 32 234 1 004 306 261
12:24
BBT
BOOMBITBOOMBIT
(BBT)
notowania
ciągłe
11,8500
11,8000
11,5500
11,5500 (15) 0,00% 12:19 (3) 11,6000 11,7000 (162) 590 6 924 11
12:59
BRS
BORYSZEWBORYSZEW
(BRS)
notowania
ciągłe
5,7800
5,7600
5,5400
5,7800 (100) +1,23% 12:59 (110) 5,7500 5,7800 (2 232) 80 689 459 390 245
12:52
BOS
BOSBOS
(BOS)
notowania
ciągłe
14,7500
14,5000
14,2000
14,3500 (1) -1,03% 12:40 (43) 14,3500 14,4500 (520) 3 327 48 404 44
12:54
BOW
BOWIMBOWIM
(BOW)
notowania
ciągłe
6,8200
6,8200
6,7000
6,7900 (2) -0,15% 11:02 (303) 6,7500 6,7900 (420) 2 493 16 829 20
12:45
B24
BRAND24BRAND24
(B24)
notowania
ciągłe
45,1000
45,1000
45,0000
45,0000 (11) 0,00% 12:45 (3 823) 45,0000 45,1000 (264) 685 30 848 22
12:58
BDX
BUDIMEXBUDIMEX
(BDX)
notowania
ciągłe
790,5000
786,0000
775,5000
784,0000 (4) -0,13% 12:57 (51) 783,0000 784,5000 (89) 7 691 6 001 492 673
12:57
BMC
BUMECHBUMECH
(BMC)
notowania
ciągłe
13,0000
13,0000
12,7000
12,8800 (100) +1,10% 12:56 (304) 12,8200 12,8800 (116) 5 986 77 165 59
12:53
CAP
CAPITEACAPITEA
(CAP)
notowania
ciągłe
0,5780
0,5500
0,5500
0,5780 (360) +4,71% 12:45 (5 500) 0,5640 0,5760 (6 000) 132 659 74 620 59
12:56
CTX
CAPTORTXCAPTORTX
(CTX)
notowania
ciągłe
78,4000
78,4000
76,0000
76,0000 (2) -3,06% 12:56 (3) 75,8000 76,0000 (61) 183 14 070 17
09:18
CSR
CASPARCASPAR
(CSR)
notowania
ciągłe
8,2500
8,2500
8,2500
8,2500 (2) 0,00% 09:00 (981) 8,0000 8,2500 (54) 2 16 1
12:54
CAV
CAVATINACAVATINA
(CAV)
notowania
ciągłe
15,7000
15,7000
15,2000
15,2000 (100) -3,18% 12:50 (110) 15,2000 15,6500 (10) 303 4 621 7
12:57
CCC
CCCCCC
(CCC)
notowania
ciągłe
132,0000
129,3000
129,3000
131,1000 (10) +0,61% 12:57 (19) 131,1000 131,2000 (134) 78 277 10 220 680 786
12:59
CDR
CDPROJEKTCDPROJEKT
(CDR)
notowania
ciągłe
141,9000
141,1000
139,1500
139,6000 (9) -1,79% 12:58 (250) 139,4500 139,5500 (204) 160 860 22 547 957 2 757
11:20
CDL
CDRLCDRL
(CDL)
notowania
ciągłe
15,1000
15,1000
15,1000
15,1000 (249) +2,03% 11:20 (64) 15,1000 15,2000 (10) 266 4 017 3
12:47 CELTICCELTIC
(CPD)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (984) 3,6700 3,8700 (258)      
12:48
CEZ
CEZCEZ
(CEZ)
notowania
ciągłe
161,9000
161,9000
159,5000
159,5000 (11) -1,60% 12:33 (8) 159,5000 161,2000 (2 500) 92 14 787 7
10:27
CFI
CFICFI
(CFI)
notowania
ciągłe
0,2330
0,2300
0,2220
0,2320 (10) -0,43% 10:27 (674) 0,2250 0,2320 (302) 5 795 1 299 11
12:59
CIG
CIGAMESCIGAMES
(CIG)
notowania
ciągłe
1,7700
1,7450
1,7140
1,7530 (215) +1,15% 12:52 (850) 1,7400 1,7530 (215) 146 690 255 972 289
11:04
CTS
CITYSERVCITYSERV
(CTS)
notowania
ciągłe
4,9800
4,9800
4,9800
4,9800 (230) +1,63% 11:04 (40) 4,9000 4,9800 (434) 250 1 245 2
12:56
CLN
CLNPHARMACLNPHARMA
(CLN)
notowania
ciągłe
15,6000
15,5000
15,3200
15,5400 (3) -0,38% 12:56 (573) 15,4000 15,5400 (218) 110 548 1 709 101 234
12:16
CLD
CLOUDCLOUD
(CLD)
notowania
ciągłe
72,0000
72,0000
69,2000
69,2000 (1) -3,89% 09:21 (21) 69,2000 71,4000 (148) 3 210 3
12:39
CLE
COALENERGCOALENERG
(CLE)
notowania
ciągłe
1,0300
1,0280
1,0040
1,0280 (13) -0,19% 11:42 (102) 1,0080 1,0200 (1 491) 2 689 2 713 19
12:57
COG
COGNORCOGNOR
(COG)
notowania
ciągłe
8,1500
8,1500
8,0500
8,1400 (5) 0,00% 12:57 (150) 8,1050 8,1400 (145) 15 345 124 428 96
12:53
CLC
COLUMBUSCOLUMBUS
(CLC)
notowania
ciągłe
4,8600
4,8600
4,7550
4,7650 (16) -0,83% 12:53 (2 281) 4,7600 4,7650 (229) 22 725 108 404 65
12:58
CMR
COMARCHCOMARCH
(CMR)
notowania
ciągłe
258,0000
257,5000
253,5000
256,0000 (45) +0,39% 12:58 (72) 255,0000 258,0000 (36) 341 87 540 25
12:30
CMP
COMPCOMP
(CMP)
notowania
ciągłe
109,5000
109,5000
106,5000
108,0000 (11) -1,82% 12:28 (324) 107,5000 108,5000 (159) 411 44 406 24
11:11
CPL
COMPERIACOMPERIA
(CPL)
notowania
ciągłe
6,6500
6,6500
6,3500
6,3500 (13) -4,51% 11:11 (367) 6,3500 6,5500 (1 500) 2 313 15 108 5
12:58
CPR
COMPREMUMCOMPREMUM
(CPR)
notowania
ciągłe
2,1600
2,1000
1,9600
2,0500 (1 985) -8,89% 12:57 (878) 2,0300 2,0400 (800) 230 084 472 589 212
12:26
CRM
CORMAYCORMAY
(CRM)
notowania
ciągłe
0,6040
0,6040
0,6000
0,6000 (1 900) -1,64% 10:54 (20) 0,6000 0,6080 (20) 4 900 2 941 19
12:58
CRJ
CREEPYJARCREEPYJAR
(CRJ)
notowania
ciągłe
520,0000
520,0000
495,5000
504,0000 (14) -3,08% 12:58 (3) 504,0000 505,0000 (23) 921 462 573 145
12:57
CRI
CREOTECHCREOTECH
(CRI)
notowania
ciągłe
203,0000
200,0000
194,5000
196,5000 (30) -2,72% 12:56 (60) 196,0000 196,5000 (32) 1 782 350 554 91
12:54
CBF
CYBERFLKSCYBERFLKS
(CBF)
notowania
ciągłe
139,0000
137,0000
137,0000
139,0000 (1) +1,46% 12:51 (38) 138,0000 139,0000 (157) 664 91 652 34
12:59
CPS
CYFRPLSATCYFRPLSAT
(CPS)
notowania
ciągłe
13,6600
13,6400
13,1700
13,3950 (48) -1,94% 12:59 (362) 13,3850 13,3950 (306) 832 414 11 183 072 2 716
12:50
DAD
DADELODADELO
(DAD)
notowania
ciągłe
19,1500
18,5500
18,4000
19,1500 (93) +9,43% 12:49 (350) 18,9500 19,1500 (176) 10 308 193 158 87
12:58
DAT
DATAWALKDATAWALK
(DAT)
notowania
ciągłe
65,0000
61,0000
60,8000
64,3000 (9) +5,41% 12:56 (67) 63,5000 64,2000 (60) 10 583 663 079 235
12:50
DBE
DBENERGYDBENERGY
(DBE)
notowania
ciągłe
18,3000
18,3000
18,1000
18,1000 (10) -2,16% 12:40 (10) 17,7000 18,2500 (10) 18 327 5
12:53
DBC
DEBICADEBICA
(DBC)
notowania
ciągłe
89,4000
88,0000
86,0000
88,6000 (1) -0,67% 12:53 (43) 88,0000 88,6000 (98) 1 447 127 337 84
12:52
DCR
DECORADECORA
(DCR)
notowania
ciągłe
66,0000
66,0000
65,6000
65,8000 (1) -0,30% 12:52 (20) 65,6000 65,8000 (3) 192 12 616 18
12:23
DEK
DEKPOLDEKPOL
(DEK)
notowania
ciągłe
59,6000
59,0000
58,4000
59,2000 (2) +0,34% 12:23 (15) 58,6000 59,2000 (231) 1 207 71 505 26
12:54
DEL
DELKODELKO
(DEL)
notowania
ciągłe
9,3400
9,3400
9,1600
9,1600 (98) -1,51% 12:45 (533) 9,1600 9,2600 (995) 5 077 46 840 49
12:59
DVL
DEVELIADEVELIA
(DVL)
notowania
ciągłe
6,8500
6,7000
6,6800
6,7000 (20) +0,90% 12:59 (2 625) 6,7000 6,7300 (315) 78 243 527 041 214
12:58
DGA
DGADGA
(DGA)
notowania
ciągłe
19,2000
18,5000
18,0000
18,0000 (112) -4,26% 12:57 (160) 17,7000 18,2000 (415) 1 523 27 717 15
12:57
DIG
DIGITANETDIGITANET
(DIG)
notowania
ciągłe
51,8000
51,8000
50,4000
51,2000 (1) +0,39% 12:57 (1) 51,0000 51,2000 (207) 8 842 451 597 148
12:23
DTR
DIGITREEDIGITREE
(DTR)
notowania
ciągłe
9,3000
9,3000
9,0000
9,0000 (150) -3,23% 12:17 (10) 8,8000 9,1500 (825) 1 080 9 844 5
12:58
DNP
DINOPLDINOPL
(DNP)
notowania
ciągłe
409,3000
404,3000
404,0000
405,4000 (11) -0,86% 12:58 (37) 405,3000 405,5000 (47) 47 169 19 174 744 2 134
12:27
DMG
DMGROUPDMGROUP
(DMG)
notowania
ciągłe
3,3700
3,3700
3,2700
3,3200 (2) -1,48% 11:55 (46) 3,2600 3,3200 (2 958) 3 421 11 217 14
12:59
DOM
DOMDEVDOMDEV
(DOM)
notowania
ciągłe
208,0000
205,0000
204,0000
205,5000 (2) +0,74% 12:57 (19) 205,0000 205,5000 (2) 1 895 390 442 96
12:30
DGE
DRAGOENTDRAGOENT
(DGE)
notowania
ciągłe
26,4000
24,0000
24,0000
26,3000 (1) +7,35% 12:02 (100) 24,8000 26,0000 (48) 945 24 479 32
08:30 DROZAPOLDROZAPOL
(DPL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (400) 3,8500 3,9000 (1 003)      
12:53
ECH
ECHOECHO
(ECH)
notowania
ciągłe
4,9700
4,8800
4,8000
4,8000 (500) -1,64% 12:53 (14 833) 4,8000 4,8400 (3 113) 9 769 47 367 23
12:49
EDI
EDINVESTEDINVEST
(EDI)
notowania
ciągłe
7,9000
7,9000
7,6000
7,6400 (5) +0,53% 12:24 (144) 7,6200 7,6400 (2) 929 7 094 15
12:57
ELT
ELEKTROTIELEKTROTI
(ELT)
notowania
ciągłe
31,5000
30,9500
30,3000
31,2000 (10) +0,65% 12:57 (171) 31,0500 31,1500 (100) 16 314 502 914 308
12:58
EKP
ELKOPELKOP
(EKP)
notowania
ciągłe
0,5120
0,5100
0,5020
0,5120 (1) +1,59% 12:27 (1 203) 0,5060 0,5120 (1 203) 15 300 7 719 14
09:18
EMC
EMCINSMEDEMCINSMED
(EMC)
notowania
ciągłe
10,7000
10,7000
10,7000
10,7000 (5) 0,00% 09:01 (331) 10,3000 10,7000 (720) 5 54 1
12:58
ENA
ENEAENEA
(ENA)
notowania
ciągłe
10,3000
10,2600
10,1600
10,1800 (38) -0,78% 12:58 (698) 10,1800 10,1900 (36) 109 876 1 120 623 241
12:01
ENE
ENELMEDENELMED
(ENE)
notowania
ciągłe
18,6000
18,4000
18,4000
18,6000 (36) +1,09% 11:59 (100) 18,2000 18,8000 (400) 168 3 108 4
12:44
ENG
ENERGAENERGA
(ENG)
notowania
ciągłe
10,3800
10,2400
10,1200
10,3400 (38) 0,00% 12:44 (533) 10,3400 10,3800 (635) 6 759 69 586 47
12:56
ENI
ENERGOINSENERGOINS
(ENI)
notowania
ciągłe
2,7100
2,6750
2,5500
2,5750 (205) -4,45% 12:55 (4) 2,5800 2,5850 (700) 24 334 63 038 91
12:55
ENT
ENTERENTER
(ENT)
notowania
ciągłe
67,6000
67,6000
65,0000
66,9000 (29) -1,04% 12:52 (49) 66,5000 67,0000 (127) 8 991 596 237 282
12:48
ERB
ERBUDERBUD
(ERB)
notowania
ciągłe
42,4000
42,4000
40,6000
41,0000 (18) -2,61% 12:47 (20) 40,9000 41,0000 (146) 5 708 234 907 83
08:30 ERGERG
(ERG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (200) 52,0000 54,0000 (200)      
12:21
EAH
ESOTIQESOTIQ
(EAH)
notowania
ciągłe
39,9000
39,9000
39,1000
39,8000 (25) -0,75% 11:48 (44) 39,5000 39,8000 (437) 55 2 184 3
08:30 ESTARESTAR
(EST)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 999) 1,4600 13,3000 (33)      
12:51
EUC
EUCOEUCO
(EUC)
notowania
ciągłe
1,0900
1,0900
1,0500
1,0500 (4 187) -3,67% 10:29 (10) 1,0400 1,0900 (565) 6 904 7 253 10
12:58
EUR
EUROCASHEUROCASH
(EUR)
notowania
ciągłe
13,6900
13,5000
13,3400
13,4000 (160) -0,74% 12:56 (604) 13,3900 13,4000 (685) 147 820 1 987 107 708
12:58
EHG
EUROHOLDEUROHOLD
(EHG)
notowania
ciągłe
3,1600
3,1400
2,8400
2,9600 (110) -14,45% 12:47 (444) 2,8400 3,1800 (390) 4 434 12 809 12
12:54
ETL
EUROTELEUROTEL
(ETL)
notowania
ciągłe
46,7000
46,5000
44,0000
44,9000 (22) -3,44% 12:54 (31) 44,6000 44,9000 (42) 18 100 811 908 220
12:47
FAB
FABRITYFABRITY
(FAB)
notowania
ciągłe
38,1000
38,1000
38,0000
38,0000 (26) 0,00% 12:33 (50) 37,7000 38,0000 (34) 351 13 339 17
12:54 FASINGFASING
(FSG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (247) 13,3000 13,7000 (261)      
12:03
FEE
FEERUMFEERUM
(FEE)
notowania
ciągłe
6,6000
6,6000
6,5000
6,5000 (500) -2,11% 12:03 (2 245) 6,5000 6,6000 (784) 1 005 6 533 3
12:50
FRO
FERROFERRO
(FRO)
notowania
ciągłe
38,2000
38,2000
36,0000
37,5000 (2) -1,32% 12:05 (10) 36,7000 37,4000 (1 222) 585 21 375 27
12:32
FER
FERRUMFERRUM
(FER)
notowania
ciągłe
4,4400
4,4400
4,3600
4,3600 (1 000) -1,36% 12:32 (388) 4,3400 4,4400 (1 897) 1 200 5 248 2
11:54
FMG
FMGFMG
(FMG)
notowania
ciągłe
117,0000
114,0000
105,5000
108,0000 (1) -5,26% 11:15 (1) 106,5000 108,0000 (20) 922 102 255 54
12:45
FON
FONFON
(FON)
notowania
ciągłe
5,4600
5,2000
5,2000
5,4600 (17) +3,02% 12:24 (275) 5,2400 5,4400 (350) 1 467 7 886 19
12:45
FTE
FORTEFORTE
(FTE)
notowania
ciągłe
23,3000
23,1000
22,8000
22,8000 (25) -1,30% 11:43 (125) 22,8000 23,4000 (62) 27 549 638 416 31
12:33
GOP
GAMEOPSGAMEOPS
(GOP)
notowania
ciągłe
22,2500
22,0500
21,9500
22,1500 (30) -0,67% 12:25 (139) 22,0000 22,1500 (43) 2 108 46 404 29
12:45
GIF
GAMFACTORGAMFACTOR
(GIF)
notowania
ciągłe
12,7500
12,6500
12,5000
12,7500 (1) +0,39% 12:14 (1 204) 12,5500 12,8000 (132) 459 5 766 11
12:59
GMT
GENOMTECGENOMTEC
(GMT)
notowania
ciągłe
11,4600
11,4000
11,0600
11,3000 (953) -1,05% 12:55 (110) 11,2600 11,4000 (300) 7 255 81 611 23
12:51
GTN
GETINGETIN
(GTN)
notowania
ciągłe
0,4955
0,4955
0,4705
0,4800 (139) -3,13% 12:37 (2 200) 0,4770 0,4800 (4 965) 173 518 83 449 111
12:04
GIG
GIGROUPGIGROUP
(GIG)
notowania
ciągłe
1,4000
1,4000
1,3900
1,3950 (26) -0,36% 12:04 (204) 1,3950 1,4050 (581) 468 652 7
12:45 GOBARTOGOBARTO
(GOB)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (50) 41,7000 42,9000 (28)      
12:59
GPW
GPWGPW
(GPW)
notowania
ciągłe
48,4000
48,3500
47,8000
47,8500 (55) -1,14% 12:59 (101) 47,7500 47,8500 (466) 9 836 473 079 234
12:58
GRX
GREENXGREENX
(GRX)
notowania
ciągłe
2,4140
2,3260
2,3260
2,3700 (216) +1,89% 12:58 (1 530) 2,3680 2,3700 (3 784) 108 835 257 944 206
12:57
GEA
GRENEVIAGRENEVIA
(GEA)
notowania
ciągłe
2,6150
2,5400
2,5100
2,6100 (10) +2,96% 12:40 (5 123) 2,5800 2,6100 (842) 51 702 132 246 115
12:46
GRN
GRODNOGRODNO
(GRN)
notowania
ciągłe
11,4800
11,4200
11,1200
11,1800 (50) -1,93% 12:46 (900) 11,1600 11,1800 (717) 4 386 49 250 33
12:58
ATT
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTY
(ATT)
notowania
ciągłe
22,9400
22,5800
22,5800
22,8000 (77) +0,97% 12:45 (30) 22,8200 22,8600 (439) 55 404 1 260 051 392
12:56
GPP
GRUPRACUJGRUPRACUJ
(GPP)
notowania
ciągłe
64,4000
64,4000
62,5000
62,5000 (12) -2,95% 10:50 (16) 62,7000 63,8000 (188) 778 48 959 11
12:52
GTC
GTCGTC
(GTC)
notowania
ciągłe
5,2200
5,0400
4,9600
5,0400 (2) -4,18% 12:34 (205) 5,0200 5,0400 (58) 9 131 45 759 25
12:58
BHW
HANDLOWYHANDLOWY
(BHW)
notowania
ciągłe
112,4000
112,0000
109,6000
109,6000 (19) -1,44% 12:58 (267) 109,6000 109,8000 (75) 34 522 3 828 169 420
12:48
HRP
HARPERHARPER
(HRP)
notowania
ciągłe
5,9400
5,8000
5,7000
5,8800 (200) +1,38% 12:48 (1 076) 5,8800 5,9200 (1 550) 4 831 28 282 16
12:28
HEL
HELIOHELIO
(HEL)
notowania
ciągłe
25,8000
25,8000
25,0000
25,0000 (51) -3,85% 12:28 (373) 24,8000 25,0000 (49) 2 324 58 697 22
11:59
HRS
HERKULESHERKULES
(HRS)
notowania
ciągłe
0,8000
0,8000
0,7820
0,8000 (495) +1,52% 11:20 (868) 0,7820 0,8000 (5 505) 1 723 1 366 4
10:06 HMINWESTHMINWEST
(HMI)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (53) 45,0000 48,1000 (102)      
12:56
HUG
HUUUGEHUUUGE
(HUG)
notowania
ciągłe
23,5000
23,5000
23,2000
23,3000 (100) -0,43% 12:56 (372) 23,2500 23,3500 (159) 5 071 118 254 64
12:41
HDR
HYDROTORHYDROTOR
(HDR)
notowania
ciągłe
32,0000
32,0000
32,0000
32,0000 (25) 0,00% 12:41 (588) 32,0000 32,4000 (48) 26 832 2
12:50
IBS
IBSMIBSM
(IBS)
notowania
ciągłe
117,0000
117,0000
105,5000
108,0000 (30) -10,37% 12:50 (10) 106,0000 108,0000 (78) 525 57 896 31
11:54
IDM
IDMSAIDMSA
(IDM)
notowania
ciągłe
0,5600
0,5600
0,5600
0,5600 (1) -0,88% 11:54 (2 072) 0,5600 0,5950 (880) 40 22 2
05:01 IFCAPITALIFCAPITAL
(IFC)
notowania
ciągłe
 
 
 
          PKC (4 836)      
12:54
IFI
IFIRMAIFIRMA
(IFI)
notowania
ciągłe
25,1000
25,0000
24,8000
25,0000 (100) -1,57% 12:54 (660) 24,8000 25,0000 (1 733) 6 387 159 125 54
12:57 IIAAVIIAAV
(IIA)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 000) 100,4000 102,0000 (1 000)      
12:48
IMC
IMCOMPANYIMCOMPANY
(IMC)
notowania
ciągłe
8,1000
8,1000
8,1000
8,1000 (2) -0,49% 09:00 (10) 7,9800 8,1000 (299) 2 16 1
12:51
GKI
IMMOBILEIMMOBILE
(GKI)
notowania
ciągłe
3,2600
3,2600
3,1800
3,2200 (187) -1,23% 12:51 (167) 3,2200 3,2500 (296) 5 871 18 932 19
12:53
IMS
IMSIMS
(IMS)
notowania
ciągłe
4,6900
4,6200
4,5500
4,5700 (508) -0,87% 12:53 (2 492) 4,5700 4,6400 (1 150) 13 428 62 232 35
12:35
INC
INCINC
(INC)
notowania
ciągłe
2,5300
2,5300
2,4600
2,4600 (10) -0,40% 11:53 (89) 2,4600 2,5000 (733) 1 599 3 934 7
12:57
ING
INGBSKINGBSK
(ING)
notowania
ciągłe
295,0000
295,0000
291,5000
292,0000 (12) -1,02% 12:57 (98) 292,0000 293,0000 (148) 6 347 1 863 808 348
11:55
INP
INPROINPRO
(INP)
notowania
ciągłe
8,0000
8,0000
7,9000
8,0000 (100) +3,23% 09:57 (3) 7,9000 8,0000 (1 740) 710 5 620 3
10:07 INSTALKRKINSTALKRK
(INK)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (63) 48,5000 50,0000 (9)      
08:30 INTERAOLTINTERAOLT
(IRL)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,0100   -99,90%   (120) 0,5000 PKC (4 967)      
12:56
ITB
INTERBUDINTERBUD
(ITB)
notowania
ciągłe
3,9600
3,9200
3,6500
3,9600 (89) +0,76% 12:30 (5 000) 3,6800 3,9400 (167) 1 806 7 005 10
12:57
CAR
INTERCARSINTERCARS
(CAR)
notowania
ciągłe
565,0000
565,0000
540,0000
542,0000 (1) -3,56% 12:50 (31) 542,0000 547,0000 (24) 900 494 843 81
12:52
IPO
INTERSPPLINTERSPPL
(IPO)
notowania
ciągłe
0,9100
0,9100
0,9100
0,9100 (15) 0,00% 09:00 (22) 0,9200 0,9280 (55) 15 14 1
12:50
INL
INTROLINTROL
(INL)
notowania
ciągłe
10,2000
10,2000
9,7200
10,1000 (2) -4,72% 12:50 (75) 10,0500 10,1000 (1 400) 12 723 126 614 196
12:22
IPE
IPOPEMAIPOPEMA
(IPE)
notowania
ciągłe
3,6000
3,5600
3,4800
3,4800 (30) -2,25% 12:22 (2 162) 3,4700 3,4800 (666) 7 819 27 467 22
10:23
IZO
IZOLACJAIZOLACJA
(IZO)
notowania
ciągłe
3,3600
3,3600
3,3600
3,3600 (60) -0,30% 10:23 (19) 3,3400 3,3600 (414) 85 286 6
12:50
IZS
IZOSTALIZOSTAL
(IZS)
notowania
ciągłe
2,9600
2,9200
2,9000
2,9000 (126) -0,68% 12:09 (4 124) 2,9000 2,9400 (850) 11 770 34 397 28
11:16
JRH
JRHOLDINGJRHOLDING
(JRH)
notowania
ciągłe
6,4000
6,4000
6,2000
6,2200 (280) -3,12% 10:23 (408) 6,2400 6,4200 (280) 9 534 60 213 11
12:59
JSW
JSWJSW
(JSW)
notowania
ciągłe
32,1500
32,1500
31,0100
31,0900 (1) -3,87% 12:59 (71) 31,0900 31,1000 (338) 538 176 16 884 581 3 467
11:34
JWW
JWWINVESTJWWINVEST
(JWW)
notowania
ciągłe
3,6800
3,6800
3,6000
3,6000 (3) -2,17% 10:40 (100) 3,5100 3,6000 (6 816) 2 234 8 076 6
09:25 KCIKCI
(KCI)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 500) 0,8260 0,8340 (700)      
12:57
KER
KERNELKERNEL
(KER)
notowania
ciągłe
11,1000
10,5000
10,4200
10,7200 (564) +2,10% 12:37 (250) 10,5600 10,7200 (700) 11 611 125 565 69
12:59
KTY
KETYKETY
(KTY)
notowania
ciągłe
879,5000
876,5000
866,0000
870,0000 (1) -0,74% 12:54 (15) 869,5000 870,0000 (7) 1 981 1 725 187 237
12:58
KGH
KGHMKGHM
(KGH)
notowania
ciągłe
158,4500
155,0000
154,6000
157,0500 (20) 0,00% 12:57 (267) 157,0500 157,1000 (505) 212 487 33 362 469 2 848
12:17
KGL
KGLKGL
(KGL)
notowania
ciągłe
15,8000
15,8000
15,1000
15,5000 (2) +0,65% 12:17 (110) 15,0000 15,5000 (23) 281 4 295 5
12:38
KPL
KINOPOLKINOPOL
(KPL)
notowania
ciągłe
16,7500
16,7500
16,5000
16,6000 (77) -1,19% 12:38 (141) 16,5500 16,6000 (20) 2 508 41 572 20
12:57
KGN
KOGENERAKOGENERA
(KGN)
notowania
ciągłe
51,9000
51,9000
50,3000
51,1000 (36) -1,54% 12:56 (90) 50,6000 51,1000 (102) 3 691 187 276 65
10:46
KMP
KOMPAPKOMPAP
(KMP)
notowania
ciągłe
26,8000
26,8000
26,8000
26,8000 (2 000) +0,75% 10:46 (300) 26,0000 26,8000 (88) 2 002 53 654 2
12:24
KOM
KOMPUTRONKOMPUTRON
(KOM)
notowania
ciągłe
4,5450
4,5200
4,5100
4,5100 (2 035) -0,33% 12:12 (665) 4,5100 4,5400 (2) 6 593 29 805 16
11:18
KPD
KPPDKPPD
(KPD)
notowania
ciągłe
48,0000
48,0000
47,6000
47,6000 (20) +1,28% 10:56 (8) 46,0000 47,6000 (1 000) 22 1 048 2
11:26
KRI
KREDYTINKREDYTIN
(KRI)
notowania
ciągłe
19,3000
19,2500
19,2500
19,3000 (1) +0,26% 09:01 (8) 18,5500 19,2500 (585) 5 96 2
12:55
KRK
KRKAKRKA
(KRK)
notowania
ciągłe
550,0000
540,0000
540,0000
550,0000 (3) +1,10% 12:08 (4) 540,0000 542,0000 (6) 61 33 406 6
12:59
KRU
KRUKKRUK
(KRU)
notowania
ciągłe
458,2000
450,0000
449,0000
457,0000 (28) +1,15% 12:59 (14) 456,6000 457,0000 (32) 4 956 2 246 685 525
12:57
KVT
KRVITAMINKRVITAMIN
(KVT)
notowania
ciągłe
12,2500
12,2500
12,0000
12,0000 (2) -1,64% 12:57 (1) 11,9500 12,0000 (944) 216 2 592 7
12:55 KSGAGROKSGAGRO
(KSG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (8) 1,4750 1,4950 (7)      
10:21
LAB
LABOPRINTLABOPRINT
(LAB)
notowania
ciągłe
18,9000
18,9000
18,9000
18,9000 (70) -1,56% 10:21 (20) 18,7000 19,0000 (20) 151 2 854 2
12:27
LRQ
LARQLARQ
(LRQ)
notowania
ciągłe
2,3800
2,2800
2,2200
2,3400 (22) +5,41% 12:09 (1 334) 2,2800 2,3400 (3 178) 12 026 27 195 18
12:49
LEN
LENALENA
(LEN)
notowania
ciągłe
3,7100
3,7000
3,6500
3,7100 (966) +0,27% 12:47 (30) 3,6600 3,7000 (3 215) 2 158 7 977 14
12:49
LTX
LENTEXLENTEX
(LTX)
notowania
ciągłe
6,5800
6,5400
6,5200
6,5800 (190) +0,61% 11:46 (698) 6,5200 6,5600 (88) 1 643 10 729 5
11:16
LES
LESSLESS
(LES)
notowania
ciągłe
0,2340
0,2340
0,2320
0,2330 (2 200) -0,43% 11:16 (5 000) 0,2330 0,2340 (12 608) 16 175 3 765 12
11:40
LBT
LIBETLIBET
(LBT)
notowania
ciągłe
1,4700
1,4700
1,4300
1,4300 (110) -2,72% 11:04 (1) 1,4300 1,4700 (5 319) 147 212 3
11:02
LKD
LOKUMLOKUM
(LKD)
notowania
ciągłe
28,0000
27,8000
27,8000
28,0000 (1) +0,72% 11:02 (6) 27,8000 28,0000 (15) 10 279 3
12:58
LPP
LPPLPP
(LPP)
notowania
ciągłe
17 330,0000
17 070,0000
16 810,0000
17 310,0000 (1) +1,11% 12:58 (1) 17 300,0000 17 330,0000 (2) 719 12 256 900 376
11:35
LSI
LSISOFTLSISOFT
(LSI)
notowania
ciągłe
14,5000
14,5000
14,5000
14,5000 (410) 0,00% 09:27 (1) 14,6000 14,8000 (520) 460 6 670 2
12:58
LBW
LUBAWALUBAWA
(LBW)
notowania
ciągłe
4,7800
4,6800
4,5820
4,7200 (450) -0,17% 12:53 (400) 4,7300 4,7360 (812) 297 282 1 392 852 400
12:57
MAB
MABIONMABION
(MAB)
notowania
ciągłe
17,8000
17,6200
17,5400
17,7800 (3) +0,91% 12:57 (200) 17,7200 17,7800 (597) 5 705 100 927 66
12:58
MAK
MAKARONPLMAKARONPL
(MAK)
notowania
ciągłe
21,1000
20,8000
20,3000
20,6000 (89) -0,96% 12:56 (184) 20,5000 20,8000 (100) 6 623 137 268 67
11:20
MGT
MANGATAMANGATA
(MGT)
notowania
ciągłe
93,0000
93,0000
93,0000
93,0000 (20) +0,87% 11:20 (11) 92,2000 93,4000 (10) 46 4 278 4
12:36
MAN
MANYDEVMANYDEV
(MAN)
notowania
ciągłe
1,4000
1,4000
1,1500
1,2400 (35) -4,62% 12:20 (2 200) 1,1900 1,2400 (1 170) 48 482 58 069 54
12:55
MVP
MARVIPOLMARVIPOL
(MVP)
notowania
ciągłe
8,2400
8,1800
8,1200
8,2000 (5) -0,49% 12:55 (200) 8,1400 8,2000 (213) 4 200 34 312 49
11:25
MXC
MAXCOMMAXCOM
(MXC)
notowania
ciągłe
10,3000
9,9800
9,9800
10,3000 (3) -1,44% 09:52 (2) 9,9600 10,1000 (1) 1 030 10 309 10
12:59
MBK
MBANKMBANK
(MBK)
notowania
ciągłe
638,6000
638,0000
626,0000
629,2000 (1) -1,44% 12:57 (1) 628,6000 629,4000 (3) 2 416 1 522 662 426
11:28
MBW
MBWSMBWS
(MBW)
notowania
ciągłe
13,8500
13,0000
13,0000
13,8500 (530) -1,77% 11:27 (552) 13,6000 14,1000 (26) 7 592 100 416 9
12:37
MCI
MCIMCI
(MCI)
notowania
ciągłe
26,9000
26,8000
26,5000
26,7000 (15) -1,11% 12:30 (264) 26,5000 26,7000 (36) 1 060 28 258 19
10:30
MDI
MDIENERGIAMDIENERGIA
(MDI)
notowania
ciągłe
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000 (2) +2,04% 09:05 (200) 1,4700 1,5000 (243) 2 3 1
12:46
MDG
MEDICALGMEDICALG
(MDG)
notowania
ciągłe
28,4000
28,3800
27,8000
27,9200 (1) -0,99% 12:46 (1) 27,8400 27,9200 (332) 1 261 35 547 106
12:40
ICE
MEDINICEMEDINICE
(ICE)
notowania
ciągłe
7,7400
7,6000
7,5000
7,7400 (1) 0,00% 12:40 (282) 7,6200 7,7400 (304) 65 502 497 928 79
12:41
MNC
MENNICAMENNICA
(MNC)
notowania
ciągłe
20,0000
19,8500
19,8500
19,8500 (64) -0,75% 12:41 (303) 19,8500 19,9500 (429) 218 4 339 14
12:57
MRC
MERCATORMERCATOR
(MRC)
notowania
ciągłe
46,3500
46,3500
45,4500
45,6000 (157) -0,65% 12:57 (75) 45,5500 45,6000 (25) 4 661 213 825 83
12:46
MCR
MERCORMERCOR
(MCR)
notowania
ciągłe
24,9000
24,9000
24,5000
24,5000 (141) -1,61% 12:44 (77) 24,5000 24,7000 (400) 1 366 33 887 14
12:48
MEX
MEXPOLSKAMEXPOLSKA
(MEX)
notowania
ciągłe
4,9600
4,9600
4,6100
4,7000 (110) -3,09% 09:46 (375) 4,6200 4,6800 (200) 663 3 184 10
12:41
MFO
MFOMFO
(MFO)
notowania
ciągłe
34,5000
34,4000
33,5000
33,6000 (100) -2,33% 12:29 (301) 33,6000 33,9000 (1 718) 2 584 87 116 33
09:39
MLK
MILKILANDMILKILAND
(MLK)
notowania
ciągłe
0,5860
0,5860
0,5860
0,5860 (100) 0,00% 09:21 (102) 0,5820 0,5860 (9 900) 100 59 1
12:57
MIL
MILLENNIUMMILLENNIUM
(MIL)
notowania
ciągłe
8,8000
8,8000
8,6050
8,6600 (252) -1,03% 12:57 (260) 8,6300 8,6500 (1 132) 111 615 967 188 262
12:18
MIR
MIRACULUMMIRACULUM
(MIR)
notowania
ciągłe
1,1900
1,1900
1,1500
1,1800 (1 000) -0,84% 09:50 (4 529) 1,1500 1,1800 (11 000) 11 510 13 313 9
12:58
MRB
MIRBUDMIRBUD
(MRB)
notowania
ciągłe
12,4000
11,4000
11,4000
12,1800 (20) +5,91% 12:58 (360) 12,1800 12,2000 (20) 265 021 3 173 661 1 068
12:32
MLG
MLPGROUPMLPGROUP
(MLG)
notowania
ciągłe
82,8000
82,8000
79,8000
81,2000 (24) -1,69% 12:18 (6) 81,2000 82,0000 (20) 396 31 723 12
12:56
MLS
MLSYSTEMMLSYSTEM
(MLS)
notowania
ciągłe
49,7000
48,3000
48,0500
49,6000 (80) -0,60% 12:50 (442) 49,0500 49,7000 (38) 5 822 282 568 156
12:59
MBR
MOBRUKMOBRUK
(MBR)
notowania
ciągłe
322,0000
322,0000
319,5000
322,0000 (4) 0,00% 12:57 (5) 320,5000 321,5000 (18) 720 230 968 125
11:40
MOJ
MOJMOJ
(MOJ)
notowania
ciągłe
1,7000
1,7000
1,7000
1,7000 (2 454) 0,00% 11:40 (420) 1,6500 1,7000 (2 541) 2 459 4 180 2
12:55
MOL
MOLMOL
(MOL)
notowania
ciągłe
32,0000
32,0000
31,1000
31,5800 (40) +1,09% 12:55 (1) 31,4200 31,5800 (189) 9 966 314 048 140
12:58
MOC
MOLECUREMOLECURE
(MOC)
notowania
ciągłe
16,1200
15,8000
15,6600
15,9400 (10) +0,89% 12:58 (64) 15,6800 15,9400 (274) 7 265 115 199 58
12:57
MON
MONNARIMONNARI
(MON)
notowania
ciągłe
5,6800
5,6800
5,5800
5,5800 (99) -1,76% 12:57 (151) 5,5800 5,6800 (150) 4 335 24 297 14
12:16
MSP
MOSTALPLCMOSTALPLC
(MSP)
notowania
ciągłe
13,9500
13,9500
13,9500
13,9500 (2) 0,00% 12:16 (60) 13,9000 13,9500 (64) 12 167 6
12:53
MSW
MOSTALWARMOSTALWAR
(MSW)
notowania
ciągłe
7,2800
7,1400
7,1400
7,2800 (50) +0,55% 12:35 (32) 7,2000 7,2800 (698) 778 5 616 5
12:58
MSZ
MOSTALZABMOSTALZAB
(MSZ)
notowania
ciągłe
4,5700
4,5300
4,4600
4,5700 (500) +0,99% 12:40 (7 488) 4,5400 4,5800 (500) 39 938 180 536 85
12:37
MOV
MOVIEGAMESMOVIEGAMES
(MOV)
notowania
ciągłe
32,1000
32,1000
31,5500
32,1000 (43) 0,00% 12:37 (75) 31,9000 32,1000 (158) 630 20 115 29
12:56
MUR
MURAPOLMURAPOL
(MUR)
notowania
ciągłe
40,2200
40,2200
40,0200
40,0200 (57) -0,35% 12:54 (114) 40,0200 40,1000 (118) 2 253 90 190 34
12:58
MZA
MUZAMUZA
(MZA)
notowania
ciągłe
13,0000
12,6500
11,8000
12,8000 (10) +1,19% 12:58 (53) 12,8000 12,9500 (57) 22 600 273 673 71
12:45
MWT
MWTRADEMWTRADE
(MWT)
notowania
ciągłe
5,5500
5,4000
5,3000
5,5500 (1) -0,89% 10:06 (200) 5,0500 5,5500 (199) 991 5 302 5
11:48
NNG
NANOGROUPNANOGROUP
(NNG)
notowania
ciągłe
1,0200
1,0200
1,0100
1,0200 (1 000) +2,00% 11:42 (2 000) 1,0100 1,0200 (2 418) 3 050 3 091 3
12:58
NEU
NEUCANEUCA
(NEU)
notowania
ciągłe
967,0000
962,0000
957,0000
960,0000 (3) -0,21% 12:41 (2) 961,0000 962,0000 (6) 182 174 934 45
12:41
NWG
NEWAGNEWAG
(NWG)
notowania
ciągłe
29,4000
29,4000
29,0000
29,0000 (747) -1,36% 12:12 (1 106) 29,0000 29,1000 (56) 3 835 111 236 20
12:52 NEXITYNEXITY
(NXG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (60) 2,4700 2,5300 (280)      
09:37 NOVATURASNOVATURAS
(NTU)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (6) 13,7000 14,7000 (199)      
12:58
NVG
NOVAVISGRNOVAVISGR
(NVG)
notowania
ciągłe
2,1300
2,1300
2,0600
2,1200 (11) -0,47% 12:58 (3 825) 2,1000 2,1200 (2 338) 7 505 15 646 17
12:38
NVT
NOVITANOVITA
(NVT)
notowania
ciągłe
118,0000
118,0000
117,5000
117,5000 (1) -0,84% 12:38 (18) 117,5000 119,5000 (5) 31 3 658 2
09:47 NTCAPITALNTCAPITAL
(NTC)
notowania
ciągłe
 
 
 
0,6260   -6,29%   (2 756) 0,6260 0,6260 (1 000)      
12:03
NTT
NTTSYSTEMNTTSYSTEM
(NTT)
notowania
ciągłe
7,7400
7,7400
7,7000
7,7000 (44) -1,28% 12:03 (150) 7,7200 7,7400 (1 492) 994 7 660 12
12:51
ODL
ODLEWNIEODLEWNIE
(ODL)
notowania
ciągłe
10,1500
10,0000
10,0000
10,1500 (250) +1,50% 12:38 (84) 10,1500 10,2000 (1 896) 1 799 18 161 19
12:11
OEX
OEXOEX
(OEX)
notowania
ciągłe
55,4000
55,4000
55,0000
55,0000 (9) +0,36% 11:52 (20) 54,8000 55,0000 (409) 26 1 437 4
12:48
OND
ONDEONDE
(OND)
notowania
ciągłe
14,4200
14,4200
14,2000
14,2400 (80) -1,79% 12:48 (1) 14,2400 14,2800 (490) 5 209 74 466 56
10:26 ONESANOONESANO
(ONO)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (20) 1,2300 1,2450 (2 565)      
12:57
OPN
OPONEO.PLOPONEO.PL
(OPN)
notowania
ciągłe
62,0000
61,0000
61,0000
61,4000 (428) +0,66% 12:44 (30) 61,2000 61,8000 (300) 12 469 768 963 46
10:19
OPM
OPTEAMOPTEAM
(OPM)
notowania
ciągłe
5,5800
5,5800
5,5800
5,5800 (140) -1,06% 09:29 (150) 5,5400 5,6000 (100) 140 781 1
12:57
OPL
ORANGEPLORANGEPL
(OPL)
notowania
ciągłe
8,4100
8,3140
8,2840
8,3740 (150) +0,53% 12:57 (1 036) 8,3700 8,3740 (2 978) 189 708 1 581 945 484
09:49 ORCOGROUPORCOGROUP
(OPG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 954) 2,2400 2,4200 (1 000)      
12:50
OTS
OTLOGOTLOG
(OTS)
notowania
ciągłe
36,1000
35,8000
35,4000
36,0000 (2) +0,56% 12:50 (50) 35,8000 36,0000 (521) 2 376 84 743 49
12:30
OTM
OTMUCHOWOTMUCHOW
(OTM)
notowania
ciągłe
5,5000
5,5000
5,4500
5,4500 (1 000) -1,80% 12:25 (500) 5,4500 5,5000 (3 615) 3 364 18 377 7
12:51
OVO
OVOSTAROVOSTAR
(OVO)
notowania
ciągłe
69,6000
69,6000
69,6000
69,6000 (1) +1,16% 09:05 (100) 69,2000 69,6000 (47) 1 70 1
12:36
PMP
PAMAPOLPAMAPOL
(PMP)
notowania
ciągłe
2,6500
2,6000
2,6000
2,6500 (10) +1,53% 12:36 (1 100) 2,6000 2,6500 (935) 2 610 6 844 11
11:09
NVA
PANOVAPANOVA
(NVA)
notowania
ciągłe
17,0000
17,0000
16,3500
17,0000 (1) -0,29% 09:23 (9) 16,4000 17,0000 (451) 31 514 5
12:52
PAS
PASSUSPASSUS
(PAS)
notowania
ciągłe
36,9000
36,9000
35,9000
36,4000 (34) -1,89% 12:51 (30) 35,9000 36,4000 (24) 120 4 374 11
12:56
PAT
PATENTUSPATENTUS
(PAT)
notowania
ciągłe
4,9200
4,9200
4,8000
4,9100 (5) -0,20% 12:56 (1 020) 4,8100 4,9100 (3 495) 26 289 127 969 47
12:56
PCX
PCCEXOLPCCEXOL
(PCX)
notowania
ciągłe
2,8800
2,8750
2,8300
2,8750 (4) -0,35% 12:11 (610) 2,8300 2,8700 (962) 6 584 18 703 27
12:58
PCR
PCCROKITAPCCROKITA
(PCR)
notowania
ciągłe
93,6000
93,0000
92,0000
92,0000 (5) -0,86% 12:58 (1) 91,9000 92,0000 (488) 3 849 356 640 149
12:59
PCF
PCFGROUPPCFGROUP
(PCF)
notowania
ciągłe
16,9200
16,9200
16,5400
16,5600 (2) -2,24% 12:59 (90) 16,5400 16,7200 (132) 656 10 984 247
12:55
PBX
PEKABEXPEKABEX
(PBX)
notowania
ciągłe
25,9000
25,9000
25,2000
25,6000 (70) -1,54% 12:55 (384) 25,3000 25,6000 (29) 1 278 32 522 26
12:59
PEO
PEKAOPEKAO
(PEO)
notowania
ciągłe
160,9500
160,0000
157,4000
157,5000 (22) -2,72% 12:56 (78) 157,3500 157,5000 (86) 100 815 16 046 847 1 667
12:59
PEP
PEPPEP
(PEP)
notowania
ciągłe
69,8000
69,8000
68,2000
69,6000 (107) 0,00% 12:54 (2) 69,4000 69,6000 (60) 551 38 258 34
12:59
PCO
PEPCOPEPCO
(PCO)
notowania
ciągłe
25,5600
24,0000
23,6200
24,8100 (1) +12,98% 12:59 (1 011) 24,8100 24,8400 (1 407) 9 225 085 225 885 380 23 241
11:39
PPS
PEPEESPEPEES
(PPS)
notowania
ciągłe
1,0500
1,0500
1,0300
1,0300 (691) -1,90% 10:45 (1 000) 1,0400 1,0500 (903) 2 197 2 277 6
12:58
PGE
PGEPGE
(PGE)
notowania
ciągłe
7,4860
7,4180
7,2980
7,4720 (284) +0,46% 12:56 (1 351) 7,4700 7,4720 (2 000) 1 377 042 10 144 637 2 354
08:30 PGFGROUPPGFGROUP
(PGV)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (1 175) 0,4510 0,4590 (20)      
12:50
PHR
PHARMENAPHARMENA
(PHR)
notowania
ciągłe
6,3800
6,3800
6,3000
6,3400 (2) -0,94% 12:02 (386) 6,2800 6,3400 (1 138) 1 912 12 165 9
12:58
PHN
PHNPHN
(PHN)
notowania
ciągłe
11,7000
11,7000
11,4000
11,4000 (140) -0,87% 09:30 (260) 11,4000 11,5000 (880) 381 4 412 8
12:46
PEN
PHOTONPHOTON
(PEN)
notowania
ciągłe
7,8400
7,8000
7,6000
7,8400 (2) +0,51% 12:46 (95) 7,6800 7,8400 (210) 2 282 17 567 25
12:42
PJP
PJPMAKRUMPJPMAKRUM
(PJP)
notowania
ciągłe
18,7500
18,7500
18,4000
18,7500 (18) +0,27% 12:42 (224) 18,7000 18,7500 (411) 978 18 150 14
12:59
PKN
PKNORLENPKNORLEN
(PKN)
notowania
ciągłe
67,0000
66,7000
65,7700
65,9200 (50) -1,51% 12:59 (977) 65,9000 65,9100 (246) 1 912 825 126 507 326 12 922
12:59
PKO
PKOBPPKOBP
(PKO)
notowania
ciągłe
58,0000
57,8800
57,2800
57,5200 (1) -1,41% 12:58 (277) 57,4600 57,5000 (4 790) 570 024 32 860 631 1 750
12:57
PKP
PKPCARGOPKPCARGO
(PKP)
notowania
ciągłe
14,4600
14,4600
14,0000
14,1000 (7) -1,40% 12:57 (2 000) 14,0400 14,1000 (348) 58 087 820 046 326
12:56
PLW
PLAYWAYPLAYWAY
(PLW)
notowania
ciągłe
323,0000
323,0000
313,0000
321,0000 (1) +1,10% 12:56 (33) 319,5000 321,0000 (16) 2 060 656 578 193
12:54
PLZ
PLAZACNTRPLAZACNTR
(PLZ)
notowania
ciągłe
3,0950
3,0850
3,0000
3,0750 (1) -0,16% 11:40 (2 180) 3,0100 3,0750 (900) 10 286 31 166 25
12:14
PGM
PMPGPMPG
(PGM)
notowania
ciągłe
2,6600
2,6600
2,6600
2,6600 (12) 0,00% 10:56 (20) 2,6200 2,6800 (21) 13 35 2
12:57
PCE
POLICEPOLICE
(PCE)
notowania
ciągłe
11,7000
11,4500
11,3000
11,6500 (1) +3,10% 12:57 (89) 11,3500 11,6500 (13) 1 316 15 196 19
12:53
PXM
POLIMEXMSPOLIMEXMS
(PXM)
notowania
ciągłe
3,7700
3,7200
3,7180
3,7380 (10) -1,06% 12:26 (50) 3,7260 3,7280 (1 052) 17 763 66 202 55
12:27 POLTREGPOLTREG
(PTG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (6) 46,9000 48,9000 (70)      
12:51
PWX
POLWAXPOLWAX
(PWX)
notowania
ciągłe
1,6100
1,5800
1,5500
1,5500 (90) -0,64% 12:48 (1 500) 1,5550 1,5700 (1 500) 12 689 19 862 19
10:28
PRI
PRAGMAINKPRAGMAINK
(PRI)
notowania
ciągłe
4,5000
4,5000
4,5000
4,5000 (2 901) -0,44% 10:27 (500) 4,5000 4,6000 (20) 3 103 13 964 2
12:25
PRM
PROCHEMPROCHEM
(PRM)
notowania
ciągłe
34,0000
34,0000
33,0000
34,0000 (1) -1,16% 12:20 (100) 33,0000 34,0000 (536) 58 1 917 5
12:53
PRT
PROTEKTORPROTEKTOR
(PRT)
notowania
ciągłe
1,9200
1,9200
1,8750
1,8950 (65) -1,30% 12:40 (500) 1,8800 1,8950 (585) 7 150 13 447 18
12:52
ZAP
PULAWYPULAWY
(ZAP)
notowania
ciągłe
61,8000
61,8000
60,4000
60,4000 (45) -2,27% 12:29 (166) 60,4000 61,6000 (189) 70 4 247 6
12:42
PUR
PUREPURE
(PUR)
notowania
ciągłe
7,6800
7,6800
7,3500
7,5500 (200) -1,69% 12:40 (200) 7,4000 7,5500 (300) 5 288 39 606 20
12:58
PZU
PZUPZU
(PZU)
notowania
ciągłe
50,7400
50,6000
50,3000
50,6200 (18) -0,71% 12:58 (1 304) 50,5800 50,6200 (1 386) 589 682 29 798 605 2 614
12:50
QRS
QUERCUSQUERCUS
(QRS)
notowania
ciągłe
6,5200
6,5000
6,4800
6,5200 (10) 0,00% 12:48 (36) 6,5000 6,5200 (1 038) 4 060 26 370 19
12:55
RAE
RAENRAEN
(RAE)
notowania
ciągłe
0,7100
0,6860
0,6840
0,7100 (3 000) +2,90% 12:44 (15 000) 0,6920 0,7140 (5 000) 36 161 24 981 13
12:53
RFK
RAFAKORAFAKO
(RFK)
notowania
ciągłe
0,9000
0,8920
0,8820
0,8960 (500) -0,44% 12:22 (10) 0,8880 0,8940 (30) 105 867 94 741 76
09:12 RAFAMETRAFAMET
(RAF)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (20) 15,1000 15,6000 (501)      
12:56
RBW
RAINBOWRAINBOW
(RBW)
notowania
ciągłe
109,6000
109,6000
106,8000
107,8000 (2) -1,82% 12:54 (69) 107,8000 108,6000 (53) 11 314 1 220 491 298
12:53
RNK
RANKPROGRRANKPROGR
(RNK)
notowania
ciągłe
4,8700
4,8200
4,4700
4,6300 (300) -2,53% 12:53 (5) 4,6300 4,6500 (2 000) 142 238 672 100 174
12:08
RWL
RAWLPLUGRAWLPLUG
(RWL)
notowania
ciągłe
14,6500
14,6500
14,5000
14,5000 (100) +0,69% 12:08 (28) 14,5000 14,6500 (1 118) 560 8 165 6
12:25
RDN
REDANREDAN
(RDN)
notowania
ciągłe
0,2860
0,2740
0,2710
0,2840 (6 000) +4,03% 12:16 (6 000) 0,2720 0,2850 (600) 59 045 16 236 15
12:29
RNC
REINOREINO
(RNC)
notowania
ciągłe
1,3700
1,3700
1,3300
1,3300 (150) +3,10% 12:29 (3 450) 1,3300 1,3700 (3 163) 160 213 2
12:57
RLP
RELPOLRELPOL
(RLP)
notowania
ciągłe
6,1400
6,1400
5,9000
6,1400 (153) -0,65% 12:55 (520) 6,0000 6,1800 (572) 11 503 68 985 59
12:53
RMK
REMAKREMAK
(RMK)
notowania
ciągłe
16,3000
16,3000
16,2000
16,2000 (2) -0,31% 12:53 (1) 16,1000 16,2000 (92) 143 2 320 4
12:45
RND
RENDERRENDER
(RND)
notowania
ciągłe
134,5000
134,5000
129,0000
132,5000 (9) -4,33% 12:44 (485) 130,0000 137,0000 (27) 180 23 516 17
12:28
RES
RESBUDRESBUD
(RES)
notowania
ciągłe
0,5200
0,5200
0,5060
0,5200 (315) +1,17% 09:57 (970) 0,5060 0,5200 (15 952) 6 695 3 404 7
12:54
RPC
ROPCZYCEROPCZYCE
(RPC)
notowania
ciągłe
30,5000
30,4000
30,0000
30,4000 (1) -0,33% 12:53 (40) 30,3000 30,4000 (14) 388 11 704 18
12:37
RVU
RYVURYVU
(RVU)
notowania
ciągłe
54,8000
53,4000
53,4000
54,0000 (1) +1,12% 12:36 (131) 54,2000 54,8000 (127) 886 48 284 42
12:54
SNK
SANOKSANOK
(SNK)
notowania
ciągłe
20,2000
20,0000
20,0000
20,1500 (70) +0,75% 12:49 (175) 20,0500 20,1500 (813) 792 15 888 23
12:58
SPL
SANPLSANPL
(SPL)
notowania
ciągłe
514,0000
514,0000
505,0000
506,8000 (22) -1,05% 12:57 (69) 506,4000 507,0000 (22) 6 786 3 452 914 451
12:58
SAN
SANTANDERSANTANDER
(SAN)
notowania
ciągłe
19,9660
19,9660
19,9660
19,9660 (60) -2,84% 11:44 (5 000) 19,9160 20,2200 (5 000) 210 4 193 2
12:54
SNW
SANWILSANWIL
(SNW)
notowania
ciągłe
1,7750
1,7400
1,7150
1,7400 (1 000) -1,69% 12:40 (88) 1,7350 1,7700 (300) 3 450 6 001 15
11:51
STS
SATISSATIS
(STS)
notowania
ciągłe
0,4600
0,4520
0,4520
0,4600 (987) +1,77% 11:31 (108) 0,4310 0,4600 (3 013) 13 200 6 026 13
12:49
SCP
SCPFLSCPFL
(SCP)
notowania
ciągłe
180,6000
179,8000
176,4000
179,6000 (3) -0,11% 12:49 (1) 177,8000 179,6000 (11) 275 49 280 35
09:00
SWG
SECOGROUPSECOGROUP
(SWG)
notowania
ciągłe
34,4000
34,4000
34,4000
34,4000 (56) +0,58% 09:00 (43) 34,0000 34,4000 (2 075) 56 1 926 1
12:27
SEK
SEKOSEKO
(SEK)
notowania
ciągłe
13,2000
13,0000
12,8000
12,9000 (171) -3,01% 12:02 (20) 12,9500 13,2000 (175) 729 9 453 15
11:26
SEL
SELENAFMSELENAFM
(SEL)
notowania
ciągłe
34,4000
34,3000
34,1000
34,4000 (11) +0,88% 11:04 (11) 34,1000 34,3000 (105) 192 6 580 8
12:58
SLV
SELVITASELVITA
(SLV)
notowania
ciągłe
72,7000
72,0000
70,5000
70,5000 (5) -2,08% 12:58 (90) 70,2000 70,5000 (34) 4 009 287 129 62
11:30
SEN
SERINUSSERINUS
(SEN)
notowania
ciągłe
3,1300
3,1300
3,0600
3,0600 (350) -0,33% 11:29 (3) 3,0700 3,0800 (3) 415 1 272 4
12:06
SES
SESCOMSESCOM
(SES)
notowania
ciągłe
76,8000
76,8000
76,8000
76,8000 (25) 0,00% 12:06 (375) 76,8000 77,0000 (221) 1 825 140 160 10
12:26
SFS
SFINKSSFINKS
(SFS)
notowania
ciągłe
0,7480
0,7480
0,7240
0,7300 (1 000) -2,41% 11:51 (290) 0,7300 0,7450 (4 093) 9 412 7 017 12
12:52
SHO
SHOPERSHOPER
(SHO)
notowania
ciągłe
39,0000
39,0000
37,5000
38,4000 (107) -2,29% 12:50 (137) 38,4000 38,6000 (10) 6 187 237 073 72
10:08
SVRS
SILVAIR-REGSSILVAIR-REGS
(SVRS)
notowania
ciągłe
4,6800
4,6800
4,6800
4,6800 (3) 0,00% 09:00 (1 778) 4,2200 4,4000 (1 705) 3 14 1
10:40 SILVANOSILVANO
(SFG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (31) 4,7800 4,9900 (5 284)      
12:59
SIM
SIMFABRICSIMFABRIC
(SIM)
notowania
ciągłe
3,6650
3,6650
3,5000
3,5000 (45) -2,10% 11:54 (47) 3,5000 3,5850 (274) 4 544 16 132 29
11:52
SKH
SKARBIECSKARBIEC
(SKH)
notowania
ciągłe
21,3000
21,3000
21,3000
21,3000 (1) -0,47% 09:00 (108) 21,4000 21,8000 (1) 4 85 3
09:17 SKYLINESKYLINE
(SKL)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (387) 1,4600 1,5000 (500)      
12:52
SKA
SNIEZKASNIEZKA
(SKA)
notowania
ciągłe
84,4000
84,4000
82,4000
83,2000 (2) -2,12% 12:45 (318) 83,2000 84,0000 (18) 1 325 110 046 35
12:57
SVE
SNTVERSESNTVERSE
(SVE)
notowania
ciągłe
4,9000
4,9000
4,8600
4,8700 (10) -0,61% 12:57 (155) 4,8600 4,8700 (34) 23 241 113 406 56
12:54
SON
SONELSONEL
(SON)
notowania
ciągłe
18,3000
18,0500
17,8000
18,3000 (6) -1,08% 11:55 (25) 17,8000 17,8500 (66) 1 634 29 312 20
08:31 SOPHARMASOPHARMA
(SPH)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (600) 13,0000 13,1000 (651)      
12:53
SPR
SPYROSOFTSPYROSOFT
(SPR)
notowania
ciągłe
460,0000
458,0000
451,0000
457,0000 (1) -0,65% 11:08 (1) 452,0000 456,0000 (1) 163 74 553 14
12:58
STX
STALEXPSTALEXP
(STX)
notowania
ciągłe
2,8400
2,8300
2,8150
2,8400 (4) -0,18% 12:58 (65) 2,8200 2,8400 (1 958) 18 457 52 070 45
12:53
STP
STALPRODSTALPROD
(STP)
notowania
ciągłe
221,0000
221,0000
216,0000
217,5000 (10) -1,14% 12:45 (10) 216,5000 217,5000 (80) 2 743 596 098 52
12:35
STF
STALPROFISTALPROFI
(STF)
notowania
ciągłe
9,1000
9,0400
9,0000
9,0000 (106) -1,10% 12:35 (94) 9,0000 9,0800 (270) 739 6 677 13
10:27
ZUK
STAPORKOWSTAPORKOW
(ZUK)
notowania
ciągłe
2,5200
2,5200
2,5200
2,5200 (2 371) +2,44% 10:27 (1 654) 2,4600 2,5200 (261) 2 739 6 902 2
12:56
SNX
SUNEXSUNEX
(SNX)
notowania
ciągłe
11,2200
10,6000
10,6000
10,8000 (21) +2,66% 12:52 (1 028) 10,8000 10,9200 (400) 49 580 539 133 385
12:30
SGN
SYGNITYSYGNITY
(SGN)
notowania
ciągłe
63,4000
63,4000
62,2000
62,2000 (62) -1,27% 12:30 (138) 62,0000 62,4000 (1) 222 13 975 9
12:57
SNT
SYNEKTIKSYNEKTIK
(SNT)
notowania
ciągłe
143,6000
143,0000
139,0000
141,2000 (22) -1,12% 12:56 (10) 141,4000 142,0000 (139) 11 284 1 587 788 383
10:09
TLX
TALEXTALEX
(TLX)
notowania
ciągłe
17,5000
17,5000
17,5000
17,5000 (2) +1,74% 09:03 (610) 16,4000 17,0000 (7) 10 175 5
12:47
TAR
TARCZYNSKITARCZYNSKI
(TAR)
notowania
ciągłe
88,0000
86,6000
83,6000
86,8000 (14) +0,23% 12:00 (33) 85,2000 86,6000 (49) 428 36 864 23
11:40
TMR
TATRYTATRY
(TMR)
notowania
ciągłe
110,0000
110,0000
110,0000
110,0000 (5) +0,92% 11:40 (45) 108,0000 110,0000 (581) 5 550 1
12:58
TPE
TAURONPETAURONPE
(TPE)
notowania
ciągłe
3,8680
3,8210
3,7720
3,8680 (244) +0,57% 12:58 (6 554) 3,8600 3,8670 (3 725) 1 669 513 6 371 457 1 012
12:22 TENDERHUTTENDERHUT
(THG)
notowania
ciągłe
 
 
 
      (505) 10,0000 10,5000 (2 733)      
10:54
TRR
TERMOREXTERMOREX
(TRR)
notowania
ciągłe
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900 (500) -6,76% 10:54 (500) 0,6850 0,6900 (900) 2 600 1 794 8
12:50
TSG
TESGASTESGAS
(TSG)
notowania
ciągłe
3,3100
3,3100
3,2400
3,3000 (3 005) -0,30% 11:22 (500) 3,2400 3,2800 (970) 6 278 20 631 11
12:58
TXT
TEXTTEXT
(TXT)
notowania
ciągłe
90,3000
89,7000
88,9000
88,9000 (1) -0,89% 12:56 (240) 88,9000 89,2000 (223) 18 808 1 681 624 691
12:58
TOR
TORPOLTORPOL
(TOR)
notowania
ciągłe
34,8500
34,5000
33,5000
34,2000 (75) +0,15% 12:58 (250) 34,2000 34,4000 (175) 14 633 499 083 108
12:45
TOW
TOWERINVTTOWERINVT
(TOW)
notowania
ciągłe
3,1000
3,0000
3,0000
3,1000 (1) +3,33% 11:39 (335) 3,0200 3,1000 (849) 1 718 5 164 8
12:59
TOA
TOYATOYA
(TOA)
notowania
ciągłe
7,6400
7,5900
7,4000
7,4300 (285) -2,11% 12:58 (15) 7,4300 7,4800 (1 339) 51 169 384 217 234
12:55
TRK
TRAKCJATRAKCJA
(TRK)
notowania
ciągłe
2,4400
2,4000
2,3800
2,4100 (1 497) +0,42% 12:55 (3) 2,4100 2,4200 (10) 57 174 137 451 59
12:57
TRN
TRANSPOLTRANSPOL
(TRN)
notowania
ciągłe
4,0000
3,9200
3,9200
3,9600 (822) +0,51% 12:51 (2 584) 3,8700 3,9800 (345) 11 553 45 959 23
12:43
TEN
TSGAMESTSGAMES
(TEN)
notowania
ciągłe
92,0000
91,2500
90,7500
91,4500 (2) +0,22% 12:42 (35) 91,4000 91,5000 (16) 3 005 274 828 124
12:39
ULM
ULMAULMA
(ULM)
notowania
ciągłe
74,0000
74,0000
74,0000
74,0000 (1) 0,00% 12:33 (67) 73,5000 74,0000 (183) 3 222 2
12:55
ULG
ULTGAMESULTGAMES
(ULG)
notowania
ciągłe
11,6000
11,4000
11,4000
11,6000 (2) +1,75% 12:06 (1 014) 11,3500 11,6000 (204) 365 4 203 9
12:51
UNI
UNIBEPUNIBEP
(UNI)
notowania
ciągłe
10,1500
10,1500
10,0000
10,1000 (25) -0,98% 12:51 (359) 10,1000 10,1500 (50) 7 404 74 938 28
12:59
UCG
UNICREDITUNICREDIT
(UCG)
notowania
ciągłe
153,7600
153,7600
153,7600
153,7600 (35) -0,05% 10:02 (20) 153,7600 154,6000 (2 500) 35 5 382 1
12:05
UNT
UNIMOTUNIMOT
(UNT)
notowania
ciągłe
132,0000
132,0000
130,2000
131,4000 (1) -0,61% 12:05 (147) 130,6000 131,4000 (22) 59 7 766 12
11:45
URT
URTESTEURTESTE
(URT)
notowania
ciągłe
93,8000
92,2000
92,2000
93,8000 (4) 0,00% 11:35 (12) 92,2000 93,8000 (1) 24 2 219 4
12:55
VRC
VERCOMVERCOM
(VRC)
notowania
ciągłe
149,0000
148,0000
142,5000
145,5000 (1) -1,69% 12:42 (109) 144,5000 146,0000 (115) 1 659 243 536 66
12:47
VGO
VIGOPHOTNVIGOPHOTN
(VGO)
notowania
ciągłe
542,0000
534,0000
534,0000
536,0000 (6) -0,74% 12:47 (13) 536,0000 544,0000 (22) 516 276 722 20
12:32
VIN
VINDEXUSVINDEXUS
(VIN)
notowania
ciągłe
8,5800
8,5800
8,5000
8,5000 (20) -0,93% 12:28 (169) 8,4400 8,5000 (580) 998 8 485 9
09:08
VVD
VIVIDVIVID
(VVD)
notowania
ciągłe
0,5640
0,5640
0,5640
0,5640 (30) -0,70% 09:08 (20) 0,5600 0,5660 (30) 30 17 1
12:57
VOT
VOTUMVOTUM
(VOT)
notowania
ciągłe
45,7000
45,3000
43,6000
43,7000 (10) -3,96% 12:57 (173) 43,6000 43,7000 (24) 13 407 592 127 285
12:51
VOX
VOXELVOXEL
(VOX)
notowania
ciągłe
95,4000
94,6000
94,0000
94,2000 (60) +0,86% 12:27 (11) 94,4000 95,0000 (10) 3 266 310 541 77
12:48
VRG
VRGVRG
(VRG)
notowania
ciągłe
3,4600
3,4600
3,4200
3,4200 (100) 0,00% 12:48 (28) 3,4200 3,4300 (295) 803 2 769 10
11:55
WXF
WARIMPEXWARIMPEX
(WXF)
notowania
ciągłe
3,9900
3,9200
3,9200
3,9900 (251) -0,25% 11:55 (466) 3,9200 3,9900 (686) 631 2 491 5
12:35
WAS
WASKOWASKO
(WAS)
notowania
ciągłe
1,7300
1,7300
1,7250
1,7250 (200) -0,86% 12:35 (500) 1,7050 1,7250 (1 066) 201 347 2
12:57
WWL
WAWELWAWEL
(WWL)
notowania
ciągłe
710,0000
710,0000
698,0000
698,0000 (3) -1,69% 12:57 (2) 698,0000 700,0000 (58) 13 9 134 6
12:57
WLT
WIELTONWIELTON
(WLT)
notowania
ciągłe
8,1700
8,1700
8,0200
8,0500 (250) -1,11% 12:57 (6) 8,0400 8,0500 (671) 10 901 88 074 64
10:55
WIK
WIKANAWIKANA
(WIK)
notowania
ciągłe
10,0000
9,8500
9,8000
9,9500 (55) +1,53% 10:38 (30) 9,8000 9,9000 (230) 809 7 983 7
12:55
WPL
WIRTUALNAWIRTUALNA
(WPL)
notowania
ciągłe
120,4000
119,2000
117,8000
117,8000 (5) -1,83% 12:55 (57) 117,6000 118,2000 (118) 3 571 422 208 35
12:58
WTN
WITTCHENWITTCHEN
(WTN)
notowania
ciągłe
33,0000
33,0000
29,7000
32,9000 (15) -5,73% 12:58 (427) 32,5000 32,8000 (25) 183 406 5 806 306 2 377
12:56
WPR
WOODPCKRWOODPCKR
(WPR)
notowania
ciągłe
9,2400
9,2400
8,9000
8,9200 (75) -3,57% 12:53 (175) 8,9200 9,1000 (480) 647 5 815 11
12:41
XPL
XPLUSXPLUS
(XPL)
notowania
ciągłe
1,5400
1,5250
1,4700
1,5400 (150) +0,98% 12:41 (1 706) 1,4900 1,5400 (4 700) 1 170 1 792 8
12:59
XTB
XTBXTB
(XTB)
notowania
ciągłe
75,5200
75,0000
74,4000
74,7800 (54) -0,29% 12:59 (86) 74,7600 74,8200 (85) 148 902 11 155 507 2 229
12:43
XTP
XTPLXTPL
(XTP)
notowania
ciągłe
136,4000
136,0000
130,8000
133,4000 (10) -1,19% 12:43 (20) 133,4000 134,0000 (4) 427 57 653 34
12:58
YRL
YARRLYARRL
(YRL)
notowania
ciągłe
6,5000
6,4000
6,4000
6,5000 (2) +1,56% 12:58 (6) 6,4000 6,5000 (3 398) 3 412 21 982 13
12:57
ZMT
ZAMETZAMET
(ZMT)
notowania
ciągłe
1,6200
1,6000
1,6000
1,6150 (1 000) +0,94% 12:57 (1 868) 1,6100 1,6200 (3 500) 71 695 115 865 48
12:54
ZEP
ZEPAKZEPAK
(ZEP)
notowania
ciągłe
20,9000
20,7500
20,5500
20,6500 (10) -0,48% 12:54 (634) 20,5500 20,6500 (269) 9 725 200 825 91
12:52
ZRE
ZREMBZREMB
(ZRE)
notowania
ciągłe
4,8000
4,7600
4,6000
4,7000 (500) -0,63% 12:40 (8) 4,7050 4,7500 (3 392) 81 164 383 140 119
12:31
ZUE
ZUEZUE
(ZUE)
notowania
ciągłe
10,4000
10,2500
10,0500
10,3000 (1) -0,96% 12:05 (60) 10,1000 10,3000 (259) 3 142 31 805 25