Pierwsze kroki-Pierwsze uruchomienie w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.11.18, godz. 14:37
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Pierwsze uruchomienie

Aktywacja platformy

Po podpisaniu Umowy DM BOŚ przesyła na adres e-mail informację o otwarciu rachunku. Teraz należy już jedynie aktywować dostęp do platformy BOSSAFX:

  1. Aby zalogować się do rachunku FOREX należy ze strony bossa.pl wybrać przycisk [Logowanie] i wpisać hasła dostępowe, które zostały wygenerowane przy ostatniej rejestracji.
login1.gif

logowanie_s.png


  1. Dokonać aktywacji platformy BOSSAFX przez ponowne wpisanie hasła na pojawiającym się ekranie aktywacji.

    aktywacjaBOSSAFX.png

    Uwaga! Hasło jest takie samo dla całego konta - zarówno dla rachunku akcyjnego jak i forex. Zmiana hasła na jednym z rachunków (forex lub akcyjny) powoduje również zmianę na drugim rachunku.

  2. Po udanej aktywacji możliwe jest rozpoczęcie handlu na platformie BOSSAFX. Logowanie do rachunku rzeczywistego BOSSAFX.

Instalacja platformy

Aby zainstalować platformę transakcyjną BOSSAFX należy najpierw pobrać plik instalacyjny, znajdujący się tutaj (rozmiar pliku 3,6 MB). Podczas instalacji może pojawić się ostrzeżenie o instalacji aplikacji, która nie jest zaufana (nieznany wydawca). W takim przypadku należy potwierdzić chęć instalacji.
 

Uwaga!
Podczas procesu instalacji wymagane jest połączenie z siecią Internet, gdyż część plików instalacyjnych pobierana jest bezpośrednio z serwera wydawcy aplikacji.

Po otworzeniu się pierwszego okna w procesie instalacji należy potwierdzić chęć kontynuacji przyciskiem Dalej.


instalacja platfory forexowej krok po kroku

Kolejny etap, to akceptacja warunków wydawcy oprogramowania. Należy zaznaczyć opcję Yes,I agree with all terms of  this license agreement .
 
instalacja platfory forexowej zastrzezenia


Podczas kolejnego etapu instalacji należy wybrać lub utworzyć katalog w którym zostanie zainstalowana platforma. Aby jednocześnie korzystać z więcej niż jednego terminala, należy zainstalować kolejną platformę w innym folderze docelowym.

instalacja platfory forexowej na dysku
 

Kolejny etap procesu instalacji to pobieranie części plików instalacyjnych z servera CDN, dlatego podczas procesu instalacji komputer musi być podłączony do internetu.
 
instalacja platfory forexowej pobieranie

Po zakończeniu instalacji w menu [Start] i na pulpicie utworzone zostaną skróty, poprzez które możliwy będzie dostęp do platformy. Pierwsze uruchomienie platformy nastąpi po zaznaczeniu opcji "Uruchom BOSSAFX" - w ostatnim etapie instalacji.

Logowanie do rachunku demo

W celu otwarcia rachunku demo należy wypełnić dane w oknie [Otwórz Rachunek]. Aby wywołać to okno z menu głównego wybieramy Plik >> Otwórz Rachunek. Podczas pierwszego uruchamiania okno to pojawi się automatycznie.

openAcc.png
Na tym etapie otwierania rachunku demo, możemy wybrać rodzaj konta: standard lub micro. Rachunki micro umożliwiają otwieranie pozycji
o wartości minimalnej równej 0.01 lota. Więcej o różnicach pomiędzy rachunkami standard i micro znajduje się tutaj. Nic nie stoi na przeszkodzie aby posiadać obydwa rachunki - standard i micro.
ankieta_op_acc

Po wpisaniu danych zaznaczamy opcję [Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości] i potwierdzamy przyciskiem [Dalej]. W kolejnym kroku wybieramy serwer DM BOŚ S.A. o nazwie BossaFX-Demo (w przypadku braku tego adresu serwera na liście wybieramy opcję skanuj) i potwierdzamy przyciskiem [Dalej].

serwer

W ostatnim kroku automatycznie otrzymujemy [Login] i [Hasło] do naszego rachunku.
 
demo

Po zakończeniu operacji zostaniemy automatycznie zalogowani na nasz rachunek.

Logowanie do rachunku rzeczywistego

Po uruchomieniu platformy z menu głównego wybieramy Plik >> Login (znajduje się w lewym górnym rogu okna platformy).

Uwaga! Podczas pierwszego uruchamiania może pojawić się ankieta rejestracyjna – należy wtedy zrezygnować z jej wypełniania wybierając przycisk [Anuluj].


login.png
W celu zalogowania się do systemu BOSSAFX należy podać uprzednio otrzymane login i hasło oraz wybrać serwer DM BOŚ S.A. o nazwie BossaFX-Real, a następnie zatwierdzić wpisane dane przyciskiem [Login]. Aby zachować dane potrzebne do zalogowania się do platformy należy podczas logowania zaznaczyć pole [Zapisz dane rachunku]. Przy następnym włączeniu systemu użytkownik zostanie automatycznie zalogowany.

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odznaczanie tej opcji. W przeciwnym wypadku osoby niepowołane, korzystające z komputera na którym zostały zachowane dane, mogłyby mieć dostęp do rachunku.

Logowanie

Uwaga! Pojawienie się komunikatu "Zły rachunek" oznacza, że podczas logowania podaliśmy błędne dane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0-801 104 104 lub wysłanie wiadomości na adres makler@bossa.pl.

Pytania i odpowiedzi - Prezentacja systemu