Wskaźniki-Swapy BOSSAFX w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.08.19, godz. 20:10
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Wskaźnik Swapy BOSSAFX

Wskaźnik [Swapy BOSSAFX] to kolejne narzędzie, obok [Kalkulatora], którego zadaniem jest dostarczenie przejrzystych informacji na temat wybranych elementów specyfikacji instrumentów, notowanych w systemie transakcyjnym BOSSAFX. Wskaźnik wyświetlany jest w postaci tabeli w osobnym oknie pod wykresem. W tabeli zawarte są aktualne stawki punktów swapowych oraz wielkości spreadów. Zaletą wskaźnika jest przejrzystość i możliwość porównania kosztów otwarcia pozycji w wybranym instrumencie.


W normalnych warunkach rynkowych wartości spreadów są niezmienne, jednak w momencie publikacji istotnych danych makroekonomicznych, mogą one ulec rozszerzeniu. Spread ulega rozszerzeniu także w godzinach niskiej płynności danego instrumentu. Wskaźnik [Swapy] umożliwia obserwację dynamiki zmian spreadów wszystkich instrumentów jednocześnie.

W tabeli wskaźnika można także uzyskać informację na temat wielkości punktów swapowych. Ich aktualizacja następuje przynajmniej raz w tygodniu. Wartości są różne dla pozycji długich i krótkich. Instrumenty, których kurs oparty jest na cenie kontraktów terminowych, nie są obciążone punktami swapowymi, dlatego też nie znajdują ich Państwo w tabeli wskaźnika.

Zainstalowanie wskaźnika [Swapy_BOSSAFX] w platformie transakcyjnej

Po pobraniu pliku [Swapy_BOSSAFX.ex4,] należy go umieścić w Folderze Danych, w katalogu [... MQL4 > Indicators]. Folder Danych otwieramy z poziomu platformy transakcyjnej, wybierając z menu głównego polecenie [Plik >> Otwórz Folder Danych]. Po umieszczeniu pliku w podanej lokalizacji należy zrestartować platformę. 

Wskaźnik działający w grupie instrumentów wprowadzonych 29.07.2018 (instrumenty z kropką)

Pobierz plik:  (Swapy_BOSSAFX_New.mq4, 43506b)

Wskaźnik działający w grupie instrumentów, które z dniem 29.07.2018 przeszły w tryb "tylko zamknięcie pozycji"

Pobierz plik:  (Swapy_BOSSAFX.ex4, 21948b)

kliknij_aby_powiększyć

Wskaźnik [Swapy BOSSAFX2] znajdziemy w oknie [Nawigator], w zakładce [Wskaźniki własne]. Okno [Nawigator] otworzyć możemy za pomocą funkcji [Widok > Nawigator] lub skrótu klawiszowego [Ctrl+N].

Aby załączyć wskaźnik do aktywnego wykresu, należy prawym klawiszem myszy otworzyć menu podręczne na nazwie wskaźnika i wybrać polecenie [Dodaj do wykresu]. Wskaźnik można także załączyć za pomocą polecenia [Wstaw > Wskaźniki > Własne > Swapy]. Po dodaniu wskaźnika pojawi się okno jego konfiguracji. Dobieramy tu odpowiednie parametry:

  • Kolor - domyślnie ustawiany jest kolor zielony, przy zmianie koloru weźmy poduwagę tło wykresu, na którym wyświetlona zostanie tabela.
  • Tabela_1 - ze względu na dużą ilość instrumentów notowanych na platformie, parametry instrumentów prezentowane są w Tabeli 1 lub Tabeli 2. Aby wybrać Tabelę 1, jako wartość parametru należy ustawić 'true', upewniając się jednocześnie, że wartości zmiennych "Tabela_2" i "Wszystkie instrumenty" powinny wynosić "false". Tabela 1 zawiera parametry indeksów walutowych oraz par walutowych z grup: Majors, Second Majors, pary z PLN, CZK, HUF, SEK i NOK.
  • Tabela 2 - zawiera parametry pozostałych instrumentów: egzotyczne pary walutowe i metale szlachetne. Aby parametry tych instrumentów znalazły się w tabeli, dla zmiennej należy wprowadzić wartość "true", upewniając się jednocześnie, że dla zmiennych "Tabela_1" i "Wszystkie_instrumenty"watości zmiennych równe są "false".
  • Wszystkie instrumenty - po wprowadzeniu wartości "true" w tabelizaprezentowane zostaną parametry wszystkich instrumentów.
  • Zapisać do pliku - po wprowadzeniu wartości "true" parametry zawarte w tabeli zostaną zapisane do pliku csv w lokalizacji BOSSAFX\experts\files.

Uwaga! Do jednego wykresu może być załączony tylko jeden ze wskaźników: [Kalkulator] lub [Swapy]. Załączenie dwóch wskaźników jednocześnie spowoduje zakłócenia w ich funkcjonowaniu.

Uwaga! Wartości w tabeli odświeżają się wraz ze zmianą ceny instrumentu, do wykresu którego załączyliśmy wskaźnik. W związku z tym zaleca się, aby wskaźnik załączać do wykresów instrumentów, których ceny zmieniają się dynamicznie (np. EURUSD).