Wskaźniki w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.10.13, godz. 22:05
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Wskaźniki własne

Wskaźniki własne należą do grupy narzędzi tworzonych w języku MQL4. W odróżnieniu od skryptów i strategii automatycznych pełnią rolę wyłącznie informacyjną. Za ich pomocą nie można składać, modyfikować ani usuwać zleceń. Wskaźniki załączane są do wykresu konkretnego instrumentu i w pewien sposób są zależne od zmiany cen tegoż instrumentu. Wartości wskaźnika aktualizują się z każdorazową zmianą kursu instrumentu, do wykresu którego wskaźnik został załączony. Platforma transakcyjna zawiera wbudowany zestaw wskaźników. W większości są tą wskaźniki analizy technicznej. Język MQL stwarza nieograniczone możliwości konstrukcji wskaźników. Mogą one pełnić przeróżne funkcje - od generowania sygnałów zajęcia pozycji, przez kalkulatory kosztów transakcyjnych po wspomaganie zarządzania ryzykiem. Algorytmy wskaźników mogą być także z powodzeniem stosowane w strategiach automatycznych. Oprócz wskaźników wbudowanych w platformę, chcielibyśmy Państwu zaoferować zestaw wskaźników własnych:

 • Kalkulator BOSSAFX - to wskaźnik za pomocą którego możemy na bieżąco sprawdzać ile wynosi wartość jedengo pipsa, jaki jest wymagany depozyt, ile wynosi aktualny spread, jaka jest jego wartość dla wybranego wolumenu na określonym instrumencie.

 • Multi BOSSAFX - to wspaniałe narzędzie wspierające aktywnych inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych za pomocą którego w jednym miejscu otrzymujemy takie informacje jak:
 • Sygnały płynące z 8 wksaźników analizy technicznej na 8 interwałach czasowych na danym instrumencie.
 • Możliwość ustawiania alarmów w celu bieżącego raportowania o istotnych sygnałach płynących ze wskaźników analizy technicznej na wybranych interwałach czasowych. Istnieje również możliwośc ciągłego monitorowania sytuacji na kilku instrumentach jednocześnie!
 • Zagregowana siła trendu na każdym interwale czasowym.
 • Odległośc od najbliższego zlecenia obronnego stop loss na danym instrumencie.
 • Zmienność długo i krótkookresowa panująca na rynku w danej chwili.

 

 • Swapy BOSSAFX - wskaźnik zestawiający spready oraz wielkości punktów swapowych. Wartości zestawione są w postaci tabeli, co umożliwia porównanie kosztów transakcyjnych wszystkich instrumentów notowanych w systemie transakcyjnym BOSSAFX.


 • Zmienność vs Spread - wskaźnik zestawiający spready i zmienność instrumentów. Na potrzeby wskaźnika został stworzony współczynnik spreadu i zmienności. Wartości spreadów, zmienności oraz współcznnika rankingowego zestawione są w tabeli. Umożliwia to porównanie instrumentów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Dodatkowym atutem wskaźnika jest możliwość zapisania tabeli w postaci pliku .CSV .


 • Tabela Specyfikacji - wskaźnik wyświetlany w postaci tabeli, będącej zestawieniem wielkości depozytów, wartości pipsa oraz spreadów. Pozwala na porównianie kosztów transakcyjnych handlu poszczególnymi instrumentami.

 • Konwerter wykresów - niezwykle przydatne narzędzie, znacznie rozszerzające możliwości analityczne platformy BOSSAFX. Wskaźnik umożliwia konwersję cen towarów, metali szlachetnych i indeksów giełdowych na dowolną walutę. Kursy instrumentów w innych walutach podawane są w czasie rzeczywistym. Dodatkowo istnieje możliwość otwierania przekonwertowanych wykresów trybie offline oraz edycji w arkuszu kalkulacyjnym.