Korelacje FX w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2020.06.04, godz. 03:21
Wybierz ilość kursów zamknięcia do obliczenia współczynników korelacji na dzień 04.06.2020
sesji
Macierz korelacji instrumentów notowanych w systemie bossaFX
USDPLN EURPLN EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF EURGBP EURJPY USDCAD AUDUSD
USDPLN 0,9664 -0,9535 -0,2566 -0,6000 0,7894 -0,5817 -0,9339 0,9194 -0,8882
EURPLN 0,9664 -0,8445 -0,2219 -0,5981 0,6458 -0,5185 -0,8520 0,8876 -0,8517
EURUSD -0,9535 -0,8445 0,2755 0,5507 -0,8887 0,6060 0,9502 -0,8806 0,8598
GBPUSD -0,2566 -0,2219 0,2755 -0,1508 -0,3165 -0,5974 0,1477 -0,3067 0,2135
USDJPY -0,6000 -0,5981 0,5507 -0,1508 -0,3941 0,5827 0,7834 -0,5250 0,5339
USDCHF 0,7894 0,6458 -0,8887 -0,3165 -0,3941 -0,4801 -0,8086 0,6562 -0,6400
EURGBP -0,5817 -0,5185 0,6060 -0,5974 0,5827 -0,4801 0,6697 -0,4793 0,5392
EURJPY -0,9339 -0,8520 0,9502 0,1477 0,7834 -0,8086 0,6697 -0,8519 0,8400
USDCAD 0,9194 0,8876 -0,8806 -0,3067 -0,5250 0,6562 -0,4793 -0,8519 -0,9697
AUDUSD -0,8882 -0,8517 0,8598 0,2135 0,5339 -0,6400 0,5392 0,8400 -0,9697
Historyczna korelacja z 30 sesji instrumentów EURUSD i GBPUSD Zmień zakres dat  
Aby zmienić parę instrumentów kliknij na wybraną komórkę w macierzy.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej "DM BOŚ S.A.", informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Korelacje FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z aplikacji Korelacje FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych w aplikacji Korelacje FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.