Kalkulator FX w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2020.09.22, godz. 17:00

Wybierz instrumentStrona
Wolumen
Take profit
PLN
Stop loss
PLN
Dł. inwestycji


Instrument Pozycja Kurs
otwarcia
Wolumen Depozyt Wartość
pipsa
SPREADSwap
dzienny
Swap
skumulowany
Take
   Profit    
Stop
   Loss    
                 
Brak instrumentów
Dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Kalkulator FX mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Kalkulatora FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Kalkulator FX. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku oraz ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.