Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory-Operator cykliczny while w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.11.18, godz. 11:43

Operator cykliczny while

Operator cykliczny while, czyli po prostu pętla while jest tak zwaną pętlą nieskończoną, co oznacza, że operacje umieszczone w ciele while wykonywane będą tak długo jak spełniony będzie warunek przekazywany, jako parametr. Należy zauważyć, że jeśli podczas wywołania operatora nie będzie spełniony warunek to ciało funkcji ograniczone nawiasami klamrowymi nie zostanie wykonane, natomiast, jeśli warunek zostanie spełniony to ciało funkcji będzie wykonywane w pętli do czasu, gdy wynik operacji warunkowej będzie nie prawdą (false). Bardzo ważne jest, aby w bloku wykonywalnym operatora while zadbać o modyfikację i ustawienie warunku zakończenia wykonywania obliczeń, ponieważ może spowodować to wykonywanie się pętli programu w nieskończoność, czyli zawieszenie działania dalszej części programu.

 

Przykład:

// Pętla while wykonuje się 99 razy (n=1)
while( n<100 )
{
y = y + (y * x);
n++;// jeśli nie umieścimy operacji inkramentacji zmiennej n to spowodujemy wykonywanie się pętli w nieskończoność
}

// nieskończona pętla while, trzeba użyć operatora break while()
{
y = y + (y * x);
n++;
if(n==99) break;
}