Wezwania & Splity-Skup akcji-2019 w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.05.23, godz. 11:10

Oferty zakupu akcji w 2019 roku

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.Pobierz Acrobat Reader.

Nazwa spółki
 Cena nabycia
akcji
Ilość
akcji
Termin przyjmowania
oferty sprzedaży
Termin zapłaty
za akcje
Szczegóły
Oferty zakupu akcji w 2019 roku
SOHO DEVELOPMENT
 3,27 6 116 208
21.05.19 - 28.05.19
31.05.19
więcej informacji
UNIBEP
 6,80 1 000 000
20.05.19 - 24.05.19 do godz. 16:00 drogą elektroniczną
 29.05.19więcej informacji
TRANS POLONIA S.A.
 3,701 000 000
09.04.19 - 23.04.19
26.04.19
więcej informacji
J.W. CONSTRUCTION
HOLDING S.A.
 
 2,70 11 000 000
08.04.19 - 18.04.19 26.04.19Oferta dot. nabywania akcji
Formularz informacyjny RODO
Dyspozycja blokady i wystawienia instrukcji
Świadectwo depozytowe
Świadectwo depozytariusz
Formularz oferty sprzedaży
Oświadczenie Podmiotu prowadzący rachunki
Oświadczenia Podmiotu zarządzający aktywami
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo Podmiotu prowadzącego rachunki/zarządzającego aktywami na rachunkach
Oświadczenie rachunki współwłaścicieli  
NEUCA S.A.275,00127 534
28.03.19 - 08.04.19
11.04.19więcej informacji
ZPUE S.A.
 97,0080 000
25.03.19 - 28.03.19 29.03.19
więcej informacji
INTERNITY S.A.1,50340 00019.03.19 - 21.03.1926.03.19 Oferta zakupu
Harmonogram skupu
RODO - Klauzula informacyjna
Dyspozycja blokady akcj i wystawienia instrukcji rozliczeniowej
Formularz Oferta Sprzedaży Akcji
Oświadczenie podmiot prowadzący rachunki
Oświadczenie podmiot zarządzający
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo podmiot zarządzający
Świadectwo depozytariusz omnibus
Świadectwo depozytowe
Informacja dotycząca zakończenia Oferty Zakupu Akcji
CPD (Celtic) S.A.
13,01

3 305 886

11.03.19 - 19.03.19
22.03.19
więcej informacji
Konsorcjum Stali S.A.
26,00765 485
28.01.19 - 31.01.19
04.02.19
więcej informacji
Herkules S.A.
4,20
4 650 000
17.12.18 - 04.01.1910.01.19więcej informacji

 

Opis zawartości poszczególnych kolumn:

  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Cena nabycia akcji - Ustalona cena, po której podmiot ogłaszający dokona skupu akcji.
  • Ilość akcji - Ilość akcji jaką zamierza nabyć ogłaszający.
  • Terminy przyjmowania ofert sprzedaży - Daty krańcowe, tj. termin w którym można składać oferty sprzedaży akcji.
  • Termin zapłaty za akcje - Dzień rozliczenia zakupu.