Wezwania & Splity-Transakcje poza rynkiem-2014 w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 18:47

Transakcje poza rynkiem

Zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn.zm.), Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje o zawarciu transakcji nabycia lub zbycia poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu, na własny lub cudzy rachunek, następujących akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym:

Data
transakcji

Czas
transakcji

ISIN

Nazwa instrumentu

Rodzaj
instrumentu

Ilość

Cena
jednostkowa
(PLN)

Transakcje poza rynkiem
 30.12.2014 13:27:30 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 2 328 500
 3,10 zł
 30.12.2014 13:28:09 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 2 328 500
 3,10 zł
 30.12.2014 13:16:27 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 600 645
 3,45 zł
 30.12.2014 13:16:58 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 600 645
 3,45 zł
 30.12.2014 12:45:31 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 1 040 000
 3,45 zł
 30.12.2014 12:46:21 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 1 040 000
 3,45 zł
 30.12.2014 12:55:42 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 1 371 500
 3,45 zł
 30.12.2014 12:57:16 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 1 371 500
 3,45 zł
 30.12.2014 10:35:54 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 2 328 500
 3,10 zł
 30.12.2014 10:36:39 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 2 328 500
 3,10 zł
 30.12.2014 10:43:44 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 1 371 500
 3,45 zł
 30.12.201410:44:27
 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 1 371 500
 3,45 zł
 30.12.201400:52:13
 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 403 645
 2,65 zł
 30.12.2014 00:52:46 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 403 645  2,65 zł
 30.12.2014 00:36:20
 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000 2,65 zł
 30.12.2014 00:37:16 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000 2,65 zł
 29.12.2014 21:33:33 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000
 2,65 zł
 29.12.2014 21:53:31 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000
 2,65 zł
 29.12.2014 20:27:21 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 403 645
 2,65 zł
 29.12.2014 20:28:38 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 403 645
 2,65 zł
 29.12.2014 21:08:24 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000
 2,65 zł
 29.12.2014 21:09:14 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000
 2,65 zł
 29.12.2014 20:09:19 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000
 2,65 zł
 29.12.2014 20:11:04 PLMSTWR00011 MOLMEDICA Akcje 950 000  2,65 zł
 30.12.2014 09:45:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 5 000
 484,85 zł
 30.12.2014 09:45:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 15 000
 48,50 zł
 30.12.2014 09:45:00 PLPGER000010 PGE Akcje 5 000
 18,63 zł
 29.12.2014 09:00:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 15 000
 48,50 zł
 23.12.2014 09:30:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 10000 49 zł
 23.12.2014 09:30:00 PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 4000 181,10 zł
 23.12.2014 09:30:00 PLKGHM000017 KGHM Akcje 20000 110,65 zł
 22.12.2014 09:30:00  PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 4000 181,30 zł
 22.12.2014 09:30:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 2000 475,80 zł
 22.12.2014 09:30:00 PLKGHM000017 KGHM Akcje 20000 111,95 zł
 19.12.2014 10:00:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 15000
 48,90 zł
 19.12.2014 10:00:00 PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 3000
 184 zł
 17.12.2014 15:07:52 PLPKN0000018 PKN Akcje 91 46,91 zł
 18.12.2014 10:00:00 PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 3000
 179,00 zł
 18.12.2014 10:00:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 4000
 465,20 zł
 17.12.2014 09:00:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 2000 470 zł
 17.12.2014 09:00:00 PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 8000 177,60 zł
 17.12.2014 09:00:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 75000 46,39 zł
 16.12.2014 10:00:00 PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 7000 180,20 zł
 16.12.2014 10:00:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 20000 48 zł
 16.12.2014 12:48:43 PLPKN0000018 PKN Akcje 100 46,40 zł
 16.12.2014 11:35:40 PLPKN0000018 PKN Akcje 91 47,12 zł
 12.12.2014 16:23:04 PLTRNSP00013 TRANS POLONIA Akcje 350014 15,85 zł
 12.12.2014 16:23:04 PLPOLWX00026 POLWAX Akcje 668114 7,60 zł
 12.12.2014 16:23:04 PLTRNSP00013 TRANS POLONIA Akcje 350014 15,85 zł
 12.12.2014 16:23:04 PLPOLWX00026 POLWAX Akcje 668114 7,60 zł
 12.12.2014 15:47:21 PLPSTCM00017 PLASTPACK Akcje368939
  5,30 zł
 12.12.2014 15:47:21 PLPSTCM00017PLASTPACK Akcje 368939 5,30 zł
 12.12.2014 11:19:03 PLKGHM000017 KGHM Akcje 45 113,10 zł
 12.12.2014 11:14:42 PLKGHM000017 KGHM Akcje 1 113,05 zł
 11.12.2014 16:46:41  PLKGHM000017 KGHM Akcje 50 112,45 zł
 11.12.2014 16:46:33 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,40 zł
 11.12.2014 16:46:27 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,80 zł
 11.12.2014 16:45:37 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,75 zł
 11.12.2014 16:45:23 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,75 zł
 11.12.2014  16:45:14 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,75 zł
 11.12.2014 16:45:02 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,75 zł
 11.12.201416:44:53 PLKGHM000017  KGHM Akcje 50 112,75 zł
 11.12.2014 16:44:19 PLKGHM000017  KGHM Akcje 400 112,75 zł
 11.12.2014 16:37:59 PLKGHM000017  KGHM Akcje 18112,45 zł
 11.12.2014 11:49:17 PLKGHM000017  KGHM Akcje 18111,70 zł
 11.12.2014 11:00:00  PLPKN0000018 PKN Akcje 25000 47,30 zł
 10.12.2014 16:46:40 PLKGHM000017 KGHM Akcje 8 112 zł
 10.12.2014 15:23:15 PLKGHM000017 KGHM Akcje 8 113,20 zł
 10.12.2014 11:00:00 PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 300 186,90 zł
 10.12.2014 11:00:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 45000 48,07 zł
 10.12.2014 11:00:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 2000 477,50 zł
 08.12.2014 16:07:06 PLKGHM000017KGHM Akcje 140 114,30 zł
 08.12.2014 14:37:49PLKGHM000017KGHM Akcje40
 114,55 zł
 08.12.2014 14:37:34 PLKGHM000017KGHM Akcje 50 114,55 zł
 08.12.2014 14:37:21 PLKGHM000017KGHM Akcje 50114,55 zł
 08.12.2014 14:36:53 PLKGHM000017 KGHM Akcje 50114,55 zł
 08.12.2014 14:36:40 PLKGHM000017 KGHM Akcje 50114,45 zł
 08.12.2014 14:36:25 PLKGHM000017KGHM Akcje 50114,50 zł
 08.12.2014 14:36:08 PLKGHM000017 KGHM Akcje 50114,50 zł
 08.12.2014 14:35:54 PLKGHM000017 KGHM Akcje 50114,50 zł
 08.12.2014 14:35:08 PLKGHM000017 KGHM Akcje 50114,50 zł
 08.12.2014 12:53:34 PLKGHM000017 KGHM Akcje 400114,53 zł
 08.12.2014 12:46:51PLKGHM000017 KGHM Akcje 50114,60 zł
 08.12.2014 10:26:00 PLKGHM000017 KGHM Akcje 10116 zł
 08.12.2014 09:44:50 PLKGHM000017 KGHM Akcje 3 116,90 zł
08.12.2014 10:00:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 2000 479 zł
 08.12.2014 10:00:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 20000 49,05 zł
 05.12.2014 16:13:40  PLKGHM000017 KGHM Akcje 1 117,60 zł
 05.12.2014 16:01:42 PLLSTIA00018 INDYGO Akcje 80000 0,81 zł
 05.12.2014 16:03:04 PLLSTIA00018 INDYGO Akcje 2209632 0,81 zł
 05.12.2014 09:14:50  PLKGHM000017 KGHM Akcje 25 118,30 zł
 05.12.2014 09:11:23  PLKGHM000017 KGHMAkcje 1 118,50 zł
 05.12.2014 09:01:35  PLKGHM000017 KGHM Akcje 1 118,35 zł
 04.12.2014 14:37:44 PLKGHM000017 KGHMAkcje 100 119,70 zł
 04.12.2014 14:37:44 PLKGHM000017 KGHMAkcje 1 119,70 zł
 04.12.2014 15:00:00 PLKGHM000017 KGHM Akcje 50 119,20 zł
 05.12.2014 10:30:00 PLPKN0000018 PKN Akcje 50 000
 48,03 zł
 05.12.2014 10:30:00 PLPZU0000011 PZU Akcje 2 000
 470,30 zł
03.12.2014
11:46:49
 PLELPO000016WIKANAAkcje
20 000 000
 0,33 zł
 03.12.2014 11:46:49 PLSANWL00012 SANWIL Akcje 3 979 530
 0,18 zł
 03.12.2014 11:47:37 PLKRINK00014 KREDYT INKASO
 Akcje 1 190 765 19,75 zł
  02.12.2014 09:00:10 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  400 119,28 zł
  02.12.2014 09:00:10 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  20 119,50 zł
  02.12.2014 09:21:44 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  1 119,05 zł
  02.12.2014 10:41:27 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  66 118,60 zł
  01.12.2014 10:50:00 PLPZU0000011 PZU Akcje  2 000  48,00 zł
  01.12.2014 11:47:55 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  3 119,20 zł
  01.12.2014 12:53:14 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  50 118,95 zł
  01.12.2014 15:02:01 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  100 118,87 zł
  01.12.2014 10:30:00 PLPKN0000018 PKN  Akcje  15 000
  45,60 zł
  01.12.2014 10:30:00  PLPEKAO00016 PEKAO  Akcje  7 000
 185,10 zł
  01.12.201410:30:00 PLKGHM000017 KGHM  Akcje  25 000
 118,80 zł
 01.12.201410:30:00 PLLOTOS00025 LOTOS Akcje  20 000
  26,74 zł
 27.11.201412:46:49
PLKGHM000017
  KGHM Akcje
 1 127,05 zł
 27.11.2014 10:50:00  PLPKN0000018 PKN Akcje 20 000
 45,00 zł
 27.11.2014 10:50:00  PLPEKAO00016 PEKAO Akcje 10 000
 181,15 zł
 26.11.201409:50:00PLPKN0000018 PKN Akcje 60 00043,7 zł
 24.11.201410:10:00 PLKGHM000017 KGHM Akcje25 000127,25 zł
 24.11.201410:10:00PLPKN0000018 PKN Akcje35 00045,65 zł
24.11.201415:00:00 PLLOTOS00025 LOTOS Akcje 100 00027,63 zł
21.11.201412:44:18 PLKGHM000017
KGHM Akcje1127,45 zł

21.11.2014

10:10:00

PLPKO0000016

PKO BP

Akcje

15 000

36,64 zł

21.11.2014

10:10:00

PLPEKAO00016

PEKAO

Akcje

 7 000

176,75 zł