Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.11.22, godz. 22:16
kontakt
Otwórz rachunek
Wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą o pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów.

W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów (np. długości średniej). W celu ograniczenia ryzyka generowania fałszywych sygnałów, podejmowane decyzje powinny być oparte na grupie wybranych wskaźników. Ich zbyt duża liczba może jednak prowadzić do błędnych wniosków. Należy również pamiętać, że w różnych stanach rynku, niektóre oscylatory tracą użyteczność. Najlepszym przykładem są oscylatory wykupienia - wyprzedania, które na silnie trendowych rynkach przedwcześnie dają sygnały do zamykania pozycji. Sygnały oparte na przebiciu średnich mogą natomiast dawać mylne sygnały w trendach horyzontalnych.

W prezentacji poniższych wskaźników zostały opisane podstawowe metody interpretacji. W niektórych opracowaniach poświęconych Analizie Technicznej zalecane są bardziej wyrafinowane techniki korzystania z wymienionych wskaźników. Również zaprezentowane formuły ulegają różnym modyfikacjom, w tym w programach do analizy technicznej.

Podstawowe oznaczenia użyte we wzorach:

- otwarcie
C - zamknięcie
H - najwyższa
L - najniższa
V - wolumen

A1[-n] - argument z n- okresów wstecz
MAXL (a1,a2,a3.....) - maximum z listy argumentów
MINL (a1,a2,a3.....) - minimum z listy argumentów
MAX (a1,n) - maximum dla argumentu z ostatnich n- okresów
MIN (a1,n) - minimum dla argumentu z ostatnich n- okresów
SK (a1,n) - średnia krocząca dla argumentu z n- okresów
EMA (a1,n) - średnia eksponencjalna dla argumentu z n- okresów
WMA (a1,n) - średnia ważona dla argumentu z n- okresów

Dywergencje:
Pozytywna dywergencja
- sytuacja, w której cena osiąga nowe minimum (kolejny dołek niżej), natomiast wskaźnik nie osiąga nowego minimum (kolejny dołek wyżej)

Negatywna dywergencja - sytuacja, w której cena osiąga nowe maksimum (kolejny szczyt wyżej), natomiast wskaźnik nie osiąga nowego maksimum (kolejny szczyt niżej)

Stosowanie wskaźników w praktyce możliwe jest np. na stronie [wykresy].

Lista wskaźników

 

Literatura polecana:

  • Martin J. Pring: Podstawy analizy technicznej
  • John J. Murphy: Analiza techniczna