Rekomendacje-Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.19, godz. 11:56
kontakt

Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ - 2 września 2020 r.

Monthly Report (raport miesięczny) obrazuje aktualną sytuacje na rynku giełdowym oraz prezentuje Portfel DM BOŚ - spółki, które zdaniem analityków DM BOŚ w danym miesiącu mogą zachowywać się gorzej i lepiej od indeksu WIG.

Raport miesięczny dostępny jest dla zalogowanych użytkowników.

 

Aby pobrać Raport miesieczny, wystarczy posiadać rachunek w DM BOŚ.

  • Jeśli jesteś klientem DM BOŚ zaloguj się na rachunek i przejdź do działu Analizy/Rekomendacje DM BOŚ/Raport miesieczny - Portfel DM BOŚ.
  • Nie jesteś klientem DM BOŚ? Zobacz jak otworzyć rachunek.

Raport miesięczny został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w języku angielskim, a następnie został przetłumaczony na język polski. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska.

Portfel prowadzony jest wirtualnie, bez inwestowania rzeczywistych środków pieniężnych przez DM BOŚ. Dane dotyczące osiąganych stóp zwrotu z inwestycji prezentowane w Raporcie opierają się na wynikach brutto oraz odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

DM BOŚ informuje, że proponowany portfel zamieszczony w Raporcie miesięcznym nie stanowi świadczenia przez DM BOŚ usługi doradztwa inwestycyjnego ani usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Proponowany portfel zamieszczony w Raporcie miesięcznym nie jest kierowany do wybranej grupy Klientów, a jest dostępny w ramach serwisów informacyjnych dla wszystkich Klientów, na których rzecz DM BOŚ świadczy usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, i którzy zawarli uprzednio umowę o dystrybucję serwisów informacyjnych. Prezentowany portfel zamieszczony w Raporcie miesięcznym nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta.