Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.07, godz. 02:35
kontakt
wig20

Globalny optymizm

Komentarz po sesji z dnia: 2020.06.05
autor: Adam Stańczak
2020.06.05, godz: 17:44

Piątkowe notowania na rynku warszawskim, jak i na wielu innych rynkach, okazały się idealnym podsumowaniem całości tygodnia zdominowanego przez optymizm. Na progu dzisiejszej sesji większość ważnych indeksów notowała mocne zwyżki w skali tygodnia, ale niewiadomą było spotkanie z comiesięcznym raportem z amerykańskiego rynku pracy. Poprzeczka oczekiwań była postawiona skrajnie nisko. Liczba etatów maiła spaść o 8 mln, a bezrobocie wzrosnąć do blisko 20 procent. Dane okazały się zaskakujące, a dokładniej całkowicie oderwane od prognoz i przeczące wielu innym odczytom z tego samego segmentu gospodarki. Wzrost liczby etatów o 2,5 miliona i  spadek bezrobocia do 13,3 procent wskazują, iż ekonomiści i analitycy prognozowali na zupełnie innych zmiennych niż operował Departament Pracy i właściwie można mówić o szumie, który dokłada raczej niepewności niż treści, ale raport wpisał się w optymizm rynków i dziś był świętowany jako dobry i lepszy od oczekiwań. W przypadku WIG20 dane z rynku pracy w USA pozwoliły skończyć dzień i tydzień w pobliżu tygodniowego i dziennego maksimum. Tygodniowy wzrost indeksu wyniósł blisko 7 procent, a zamknięcie wypadło w rejonie 1842 pkt. Technika podpowiada, iż tydzień był kontynuacją popandemicznej fali wzrostowej i przesunięciem gry nad opory, które w poprzednim tygodniu zatrzymały popyt. W efekcie na wykresie WIG20 uwaga przesuwa się w rejon 1900 pkt. Ryzyk dla scenariusza wzrostowego trzeba szukać w zachowaniu giełd bazowych, których indeksy są mocno wykupione. Korelacja była jednym z fundamentów ostatniego zachowania WIG20 i warto mieć na radarze kondycję rynków światowych. Nie można również zapominać o masowej pomocy dla WIG20 ze strony złotego, który pomógł GPW szukać zwyżek zachęcając kapitał zagraniczny do szukania szybkich zysków w sytuacji globalnego popytu na ryzyko. Ewentualna słabość złotego będzie szkodliwa dla polskich blue chipów.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.06.05
18:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Silne wzrosty dużych spółek; WIG20 na plusie siódmy raz z rzędu
17:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: CCC kończy dzień na plusie pomimo przejściowej realizacji zysków
14:44 brak uprawnień Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj"
12:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Siódma sesja z rzędu wzrostów na WIG20, spółki odzieżowe rosną najmocniej
09:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG-odzież rośnie 4 proc., zyskując jedenastą sesję z rzędu
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątkowe otwarcie może wypaść na plusie
08:25 brak uprawnień Erste rekomenduje "akumuluj" akcje Ryvu Therapeutics
07:47 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla Santander Bank Polska do "niedoważaj"
07:02 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla Pekao do "niedoważaj"
2020.06.04
17:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji, WIG20 zwyżkował szóstą sesję z rzędu
16:45 brak uprawnień BM mBanku obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", a cenę docelową do 38,94 zł
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Minimalne zmiany indeksów przy silnie słabnącym złotym wobec euro
11:57 brak uprawnień Ipopema podwyższyła wartość godziwą akcji PlayWay do 520 zł
09:43 brak uprawnień Ipopema Securities podwyższyła rekomendację Pekabeksu do "kupuj"
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Po serii wzrostów czwartkowe notowania mogą rozpocząć się spadkami
08:12 brak uprawnień Erste podwyższył rekomendację dla Sanok RC do "trzymaj"
08:09 brak uprawnień Erste Group obniżyło rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj"
08:05 brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj"
07:41 brak uprawnień Societe Generale podniosło rekomendację PKN Orlen do "trzymaj"
2020.06.03
18:11 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Silne wzrosty przy dużych obrotach; w górę energetyka i banki
13:05 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na rynku akcji przeważają wzrosty; mocno w górę CCC i energetyka
11:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG-energia rośnie ósmą sesję z rzędu, Enea idzie w górę o prawie 10 proc.
10:06 brak uprawnień W maju OFE kontynuowały odrabianie strat; zyskały średnio po 2,3 proc. - Analizy. pl
09:42 brak uprawnień BM mBanku podwyższył cenę docelową VRG do 2,43 zł
09:37 brak uprawnień BM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji Asseco SEE do 41 zł
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Środowe otwarcie powinno być dodatnie
08:17 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Eurocashu do "akumuluj"
07:55 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację Dino Polska do "sprzedaj", a cenę docelową podnosi do 142 zł
2020.06.02
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji, WIG-energia kontynuował zwyżkową passę
16:07 brak uprawnień Niemal wszystkie kategorie funduszy inw. zakończyły maj na plusie - Analizy .pl