Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 15:33
kontakt
wig20

Płaski tydzień

Komentarz po sesji z dnia: 2019.06.14
autor: Adam Stańczak
2019.06.14, godz: 17:19

Piątkowe notowania na rynku warszawskim idealnie uzupełniły zachowanie rynku na sesjach poprzednich. WIG20 przedłużył dziś konsolidację w rejonie 2300 pkt., która zdominowała notowania całości tygodnia. Domknął też tydzień zmianą, która sprowadziła się właściwie do poniedziałkowego otwarcia luką. Rynek największych spółek powielił tym wynikiem zachowanie innych indeksów światowych. W finale więc okazało się, iż weekendowa informacja o porozumieniu handlowym pomiędzy Meksykiem i USA, które pozwoliło uniknąć wprowadzenia ceł na meksykański import, była najważniejszą zmienną kształtującą układ sił. Z perspektywy końca tygodnia widać też, iż GPW spędziła tydzień na skonsolidowaniu dwutygodniowej zwyżki, która wyniosła WIG20 w rejon 2300 pkt. Można powiedzieć, iż impuls wzrostowy został wyczerpany, a rynek został zmuszony do szukania nowych zmiennych, które pozwolą ruszyć w rejon 2420-2400 pkt. Na dziś jednak można mówić ledwie o szukaniu kształtu konsolidacji. Uwzględniając fakt, iż w ostatnich dwóch tygodniach ważnymi zmiennymi dla kondycji rynku w Warszawie były kondycje rynków bazowych i walut, zwłaszcza złotego do dolara, na zachowanie WIG20 należy patrzeć przez pryzmat wydarzeń nowego tygodnia, który przyniesie czerwcowe posiedzenie FOMC. Wprawdzie rynek nie oczekuje obniżki ceny kredytu już w połowie nowego tygodnia, ale prognozy ekonomiczne Fed będą kształtowały oczekiwania wobec lipcowego posiedzenia FOMC, które ma przynieść pierwszą w cyklu obniżkę stóp procentowych. Pośrednio rynki zostaną zatem zmuszone do przetestowania własnych oczekiwań, które w ostatnim czasie przekładały się na osłabienie dolara i prognozy dwóch, a nawet trzech obniżek ceny kredytu w USA na przestrzeni kolejnych dwóch lub trzech kwartałów. Inaczej mówiąc konsolidacyjny tydzień w Warszawie był też grą na przeczekanie po dwóch tygodniach zwyżek i wyceniania fundamentalnej zmiany, która dopiero musi się zmaterializować. Co ważne, dzisiaj opublikowane dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA nieco zakwestionowały optymizm rynku wobec polityki amerykańskiego banku centralnego, więc wyciszenie jest w pełni zrozumiałe, gdy uwzględni się rysującą się niepewność, co do scenariusza zagranego w pierwszej połowie czerwca.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.06.14
17:28 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej straciło CCC
13:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej traci Cyfrowy Polsat
11:13 brak uprawnień DM mBanku rekomenduje "akumuluj" Cognor, cena docelowa 1,79 zł
10:04 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Silnie rosną akcje: BAH, Primetech i Setanta
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może wahać się w przedziale 2.260-2.300 pkt.
2019.06.13
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskał Cyfrowy Polsat; WIG20 powyżej 2.300 pkt.
13:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie wzrosty indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje CCC
12:00 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (14/2019) Raport miesięczny za maj 2019 roku
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Handel na WIG20 może rozpocząć się od spadków
2019.06.12
17:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej stracił CD Projekt
16:51 brak uprawnień DM mBanku podwyższył rekomendację dla Atalu do akumuluj, utrzymał dla Dom Development
16:40 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla CCC do "trzymaj", cena docelowa 161 zł
16:01 brak uprawnień DM BDM rekomenduje "akumuluj" dla Wirtualnej Polski, z ceną docelową 64,3 zł
13:39 brak uprawnień Pekao IB podniósł rekomendację dla Kernel Holding do "kupuj", cena docelowa 59,20 zł
13:32 brak uprawnień Pekao IB obniżył rekomendację dla CCC do "sprzedaj", podniósł dla LPP do "trzymaj"
13:22 brak uprawnień Pekao IB obniżył rekomendację dla Asseco Poland do "trzymaj", cena docelowa 56,40 zł
13:19 brak uprawnień Pekao IB obniżył rekomendację dla Monnari do "trzymaj"
13:13 brak uprawnień Pekao IB rekomenduje "kupuj" AmRest, cena docelowa 47,50 zł
13:12 brak uprawnień Pekao IB obniżył rekomendację dla Energi do "trzymaj", cena docelowa 7,85 zł
12:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej traci CD Projekt
09:58 brak uprawnień Goldman Sachs podniósł rekomendację dla Orange Polska do "neutralnie", cena docelowa 6,40 zł
09:30 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Ciechu do "akumuluj", a cenę docelową do 46,7 zł
08:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może kontynuować wzrosty
08:47 brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla Echo Investment do "kupuj", a cenę docelową do 4,90 zł
2019.06.11
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Zwyżki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskał Orange
15:12 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w V do 255,7 mld zł - IZFiA, Analizy Online
13:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocny spadek kursu Prairie Mining po odwołaniu prezesa JSW
12:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Nieznaczne wzrosty indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje KGHM
10:04 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: JSW spada o 3 proc.; odwołano prezesa zarządu
09:44 brak uprawnień Noble Securities obniżył rekomendację 11 bit studios do "akumuluj"