Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 07:02
kontakt
wig20

Komentarz po sesji: Przystanek w rejonie 1900 pkt.

Komentarz po sesji z dnia: 2020.12.03
autor: Adam Stańczak
2020.12.03, godz: 17:12

Po dwóch dniach dynamicznych zwyżek indeksu WIG20, na rynek warszawski zawitała konsolidacja. Na starcie sesji rynek największych spółek potwierdził brak przypadku w spotkaniu z psychologicznym poziomem 1900 pkt., ale też wspierany presją z rynków bazowych zasygnalizował gotowość do skonsolidowania wzrostu w rejonie równego poziomu. Szybko częścią układu sił stał się połamany w dniu wczorajszym opór na poziomie 1884 pkt., który zadziałał jako klasyczne wsparcie. W efekcie większą część sesji rynek spędził konsolidując się na rysującej się od poranka półce 1900-1884 pkt. W istocie zakres wahań indeksu zmiesił się w granicach 1903-1880 pkt., ale ekstrema sesji zostały wyznaczone przed południem, a od południa WIG20 tylko sennie dryfował w okolicy 1885 pkt., by w końcówce poszukać ruchu w rejon 1890 pkt. Bilansem dnia jest spadek WIG20 o 0,41 procent przy 923 mln złotych obrotu. Wynik uzupełnił się ze zmiennością i potwierdził konsolidacyjny charakter rozdania. Sama końcówka sesji daje przedsmak zbliżającego się rozliczenia kontraktów, ale całość rozdania trzeba uznać za konsolidację. Tylko technicznie patrząc sesja nie neguje wczorajszych sukcesów popytu. Połamanie oporów w rejonach 1884 pkt. i 1873 pkt. pozostało aktualne i aktualne jest oczekiwanie, iż rynek poszuka jednak gry o wyjście w okolice kolejnej strefy oporów zalegającej w rejonie 2044-2000 pkt. Niezależnie od potencjału wzrostu, który musi być ograniczany faktem, iż wzrost WIG20 bez poważniejszej korekty wyniósł przeszło 400 punktów, warto zachować wrażliwość na kondycję rynków bazowych. Historycznie rzecz biorąc okres okołoświąteczny i przejście w nowy rok są fazami raczej wzrostowymi niż spadkowymi, ale bez pomocy ze strony otoczenia kontynuacja fali wzrostowej w Warszawie będzie zwyczajnie utrudniona.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.12.03
16:41 brak uprawnień Swedbank podniósł rekomendację dla Silvano Fashion Group do "neutralnie"
13:16 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; WIG20 blisko wsparcia
10:31 brak uprawnień W XI większość grup funduszy akcji miała dwucyfrowe stopy zwrotu - Analizy .pl
2020.12.02
13:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w górę; WIG20 blisko poziomów z marca
11:22 brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji TIM do 27,3 zł
2020.12.01
12:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG zyskują; CD Projekt ponownie mocno w górę
10:02 brak uprawnień Millennium DM podwyższył rekomendację Ambry do "kupuj", a cenę docelową do 27,2 zł
08:19 brak uprawnień Wood & Co. podniósł rekomendację dla Orange Polska do "kupuj", cena docelowa 7,81 zł
06:55 brak uprawnień Morgan Stanley podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "przeważaj", cena docelowa 74 zł
2020.11.30
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy zniżkują; mocne wzrosty CD Projektu i Orlenu
09:37 brak uprawnień East Value Research obniżył wycenę akcji Infoscanu do 1,2 zł
2020.11.27
12:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielka przewaga sprzedających; udany powrót Asseco Poland do WIG20
11:24 brak uprawnień AlphaValue podniósł rekomendację dla CD Projektu do "dodaj"
2020.11.26
17:06 brak uprawnień BM mBanku podnosi cenę docelową dla akcji CEZ-u do 601,4 CZK
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; Allegro mocno traci po wynikach
11:06 brak uprawnień Wood&Company obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj"
2020.11.25
17:15 brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego
12:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG20 lekko zniżkują; Asseco Poland w górę
2020.11.24
16:52 brak uprawnień BM mBanku rekomenduje sprzedaż Allegro, cena docelowa 54 zł
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany głównych indeksów; JSW przewodzi wzrostom w WIG20
08:22 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla Dom Development do "kupuj"
2020.11.23
12:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o ponad 1,5 proc. i zbliża się do sierpniowego szczytu
07:36 brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Geotrans z ceną docelową 42,1 zł
07:19 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową Kruka do 129 zł
2020.11.20
13:49 brak uprawnień Santander BM podwyższył rekomendację PKP Cargo do "kupuj", cenę docelową do 14,2 zł
13:39 brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Biotonu do 7,29 zł
12:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zwyżki głównych indeksów; Allegro liderem wzrostów w WIG20
07:25 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla GPW do "neutralnie"
2020.11.19
15:51 brak uprawnień Ipopema podniosła rekomendację dla Astarty do "trzymaj", a wartość godziwą do 22 zł
13:02 brak uprawnień Ipopema Securities wydała rekomendację "trzymaj" dla Allegro, wartość godziwa akcji 89 zł