Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 21:24
kontakt
wig20

Nasdaq wzywa do korekty

Komentarz po sesji z dnia: 2020.07.14
autor: Adam Stańczak
2020.07.14, godz: 17:25

Wtorkowe notowania na rynku warszawskim odbywały się po trudnej dla popytu sesji na Wall Street, gdzie mocny spadek amerykańskich spółek technologicznych nosił cechy dynamicznej korekty. W efekcie jeszcze przed startem oczywistym było, iż GPW osunie się na południe, a WIG20 straci na wartości w solidarnym ruchu z innymi rynkami europejskimi. W istocie po całodniowej grze w cieniu rynków bazowych i sesji skorelowania z niemieckim DAX-em indeks warszawskich blue chipów finiszował spadkiem o 1,7 procent przy przeszło 1 mld złotych obrotu. Echem światowych trendów i słabości sektora technologicznego była przecena spółki CD Projekt, której akcje straciły 4,2 procent przy 223 mln złotych obrotu. Lokalnymi tematami do były warunkowa zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN Orlen spółki Lotos oraz informacja, iż na ścieżce do przejęcia przez PKN jest spółka PGNiG. W efekcie powyższe trio zostało zmuszone do gry obok rynku. Akcje kandydatów do przejęcia drożały, gdy walory przejmującego zostały przecenione. Pochodną jest fakt, iż na akcje trzech bohaterów dzisiejszej sesji przypadło 265 mln złotych obrotu z 1,28 mld zebranych na całym rynku. Technicznie patrzą spadek WIG20 przedłużył lokalną falę przeceny, ale wszystko odbyło się w ramach układów konsolidacyjnych, którymi są trend boczny w strefie 1856-1734 pkt. i formacja trójkąta. Brak wybicia z konsolidacji pozwala traktować emocjonującą dość sesję z dystansem, ale korelacja WIG20 ze światem nie pozwala zapomnieć, iż rynek pozostaje uzależniony od kondycji rynków bazowych, które wczoraj wysłały sygnał gotowości do korekt. Dodatkową zmienną jest sezon publikacji wyników kwartalnych na Wall Street, który uczyni świat, w tym GPW, jeszcze wrażliwszym na to, co dzieje się na rynkach bazowych i lokalne zmienne będą miały tendencje do schodzenia na drugi plan. W praktyce oznacza to dawkę technicznego szumu i potencjał wystąpienia fałszywych sygnałów przesilenia.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.07.14
18:05 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na koniec dnia główne indeksy pogłębiły spadki; Lotos i PGNiG mocno w górę
14:16 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (17/2020) Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.
13:00 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zniżkują; mocno w górę Lotos i PGNiG
11:03 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 56 zł
10:56 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Unimotu do "trzymaj"
2020.07.13
18:18 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zakończyły sesję na lekkim plusie
17:48 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w VI o 3,9 proc. do 252,7 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
14:56 brak uprawnień Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło w VI +2,4 mld zł - Analizy .pl
13:14 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na krajowym rynku akcji przeważają lekkie wzrosty
11:21 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Cyfrowy Polsat i Play, "trzymaj" Netię i Orange Polska
2020.07.10
17:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; sWIG80 zakończył serię wzrostów
12:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w dół; sWIG80 kończy serię wzrostów
08:53 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"
2020.07.09
18:04 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy nad kreską; KGHM mocno w górę
13:15 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na rynku wzrosty, zyskują wszystkie główne indeksy
10:30 brak uprawnień Wood&Co. zmienił rekomendacje dla 6 banków
09:46 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla akcji PKN Orlen do 80 zł
2020.07.08
18:15 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W środę na giełdzie przewaga spadków, sWIG80 w górę
15:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Notowania Getinu w górę po informacji o zamiarze sprzedaży Idea Bank Białoruś
13:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W środę na giełdzie przeważają spadki
08:48 brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Enei do "akumuluj", cena docelowa 8,91 zł
08:42 brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", cena docelowa 3,11 zł
08:39 brak uprawnień Erste obniżył rekomenację dla PGE do "akumuluj", cena docelowa 7,91 zł
07:40 brak uprawnień Goldman Sachs obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "sprzedaj", cena docelowa 55 zł
2020.07.07
18:01 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w dół; małe spółki rosną piątą sesję z rzędu
12:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na rynku przeważają spadki; małe spółki w górę
11:47 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" LPP, "sprzedaj" CCC
09:30 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji PGNiG do 5,50 zł, a rekomendację do "kupuj"
08:28 brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla Ciechu do "sprzedaj", a cenę docelową do 29,4 zł
2020.07.06
18:06 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Większość indeksów zakończyła dzień wzrostami; gaming na historycznym szczycie