Rynek pierwotny-Emisje z Prawem Poboru w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 19:01
kontakt

Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru lub prawa nabycia akcji

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.
Nazwa SpółkiDzień Ustalenia PPCena EmisyjnaIlość Oferowanych AkcjiIlość PP/akcjęNotowania PPTerminy Zapisów
(graniczne)
Przydział Online Szczegóły
Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru lub prawa nabycia akcji
BORUTA-ZACHEM
26.07.190,2052 915 030
5/1
brak
30.07.19 - 13.08.19
26.08.19
tak-
EBC SOLICITORS
22.07.19
 0,1032 000 000
1/2
brak
23.07.19 - 13.08.19
 04.09.19tak
-
TELEHORSE04.06.19
0,10
30 800 000
1/4
brak
01.07.19 - 22.07.19
do 06.08.19
tak
-
4Mass
 10.04.190,10
 32 324 016
1/1
 brak03.06.19 - 17.06.19
27.06.19
tak
-
Pharmena
20.12.18
 6,00 2 638 516
1/0,300000045480118
15.04.19 - 25.04.19
15.04.19 - 30.04.19
23.05.19 tak-


Opis zawartości poszczególnych kolumn:
  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - Dzień w którym na rachunkach posiadaczy akcji zostają zapisane prawa poboru.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w ramach wykoniania prawa poboru.
  • Ilość PP/akcję - Ilość PP upoważniająca do zakupu 1(lub więcej) akcji nowej emisji w ramach zapisu podstawowego.
  • Notowania PP - Okres w którym prawa poboru są notowane na giełdzie.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w ramach wykonania PP i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w w ramach wykonania PP.
  • Przydział - Dzień w którym następuje przydział akcji danej spółki.
  • Online - Możliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem serwera transakcyjnego bossa.pl.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące prezentowanych spółek oraz ofert publicznych są prospekty emisyjne. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.