Archiwum-Emisje z Prawem Poboru-2017 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 18:19

Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru lub prawa nabycia akcji w 2017 roku

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.
Nazwa SpółkiDzień Ustalenia PPCena EmisyjnaIlość Oferowanych AkcjiIlość PP/akcjęNotowania PPTerminy Zapisów
(graniczne)
Przydział Online Szczegóły
Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru lub prawa nabycia akcji
Bit Evil
21.12.17
4,101 340 000
1/1 - 22.12.17 - 12.01.18
26.01.18 tak-
Rafako
06.11.17
4,0042 500 000
1/0,50040033204
09.11.17 - 14.11.17
09.11.17 - 17.11.17
28.11.17
tak
-
Letus Capital
25.09.170,15
od 10 075 334 do 65 786 000
1/37-07.11.17 - 21.11.17
do 30.11.17
tak
-
MGames 10.10.17 0,10 75 836 000 1/1- 24.10.17 - 14.11.17 do 23.11.17 tak -
Banco Santander
07.07.174,85 EUR
1 458 000 000
10/1-13.07.17 - 20.07.17 godz. 18:00
28.07.17
tak
-
Miraculum
15.03.171,50
do 11 512 223 1/1
11.08.17 - 18.07.17
17.07.17 - 21.07.17
01.08.17
tak
-
RADPOL S.A.30.06.17
1,40 do 10 000 000
1/0,353849466406.07.17 - 14.07.17
05.07.17 - 19.07.17
do 31.07.17tak
Prospekt emisyjny
M-Trans
22.06.170,10
do 13 532 000
1/1-
23.06.17 - 07.07.17
do 18.07.17
tak-
Buwog AG 17.05.170,10-30,00 EUR 12 471 685 8/1-18.05.17 - 26.05.1702.06.17tak-
Stoppoint (Produkty Klasztorne)
09.01.17
0,1232 642 300 1/2-
22.05.17 31.05.17
09.06.17
tak-
Platynowe Inwestycje 20.03.170,1056 088 000
10/19-
22.03.17 - 05.04.17
do 19.04.17
tak
OFERTA ODWOŁANA
Pixel Venture Capital (Blue Ocean Media)
12.01.170,44
1 700 000
1/1-
07.03.17 - 22.05.17
31.05.17tak
Aneks nr 6
Komunikat KNF
Raport bieżący nr 49/2017
IndygoTech Minerals
02.03.17
0,50
do 19 139 997
1/3
-
03.03.17 - 14.03.17
28.03.17tak-
AdMassive Group
15.12.16
0,50
10 000 000
1/6,8493150684931513.03.17 - 18.03.17
07.02.17 - 31.03.17
11.04.17tak
-
UniCredit07.02.17
8,09 EUR
1 606 876 817 5/1308.02.17 - 17.02.17
08.02.17 - 21.02.17 do godz. 16:00
do 01.03.17
tak-
Hetan Technologies (NewConnect)
19.01.17
0,01236 863 323
1/9-23.01.17 - 01.02.17
do 15.02.17
tak-
Polscy Inwestorzy (NewConnect)
16.01.17
0,01
180 000 000
1/18-20.01.17 - 30.01.17
do 13.02.17
tak
-


Opis zawartości poszczególnych kolumn:
  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - Dzień w którym na rachunkach posiadaczy akcji zostają zapisane prawa poboru.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w ramach wykoniania prawa poboru.
  • Ilość PP/akcję - Ilość PP upoważniająca do zakupu 1(lub więcej) akcji nowej emisji w ramach zapisu podstawowego.
  • Notowania PP - Okres w którym prawa poboru są notowane na giełdzie.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w ramach wykonania PP i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w w ramach wykonania PP.
  • Przydział - Dzień w którym następuje przydział akcji danej spółki.
  • Online - Możliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem serwera transakcyjnego bossa.pl.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące prezentowanych spółek oraz ofert publicznych są prospekty emisyjne. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.