Archiwum-Emisje z Prawem Poboru-2016 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 19:47

Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru lub prawa nabycia akcji w 2016 roku

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.
Nazwa SpółkiDzień Ustalenia PPCena EmisyjnaIlość Oferowanych AkcjiIlość PP/akcjęNotowania PPTerminy Zapisów
(graniczne)
Przydział Online Szczegóły
Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru lub prawa nabycia akcji
AdMassive Group
15.12.16
0,50
10 000 000
1/6,8493150684931513.03.17 - 18.03.17
07.02.17 - 31.03.17
11.04.17tak
-
DANKS (NewConnect)
05.12.160,80
6 000 000
1,72258083333333/1-27.12.16 - 13.01.1724.01.17
tak-
Open Finance
30.11.161,16do 20 000 000
1/0,3679401705.12.16 - 07.12.16
05.12.16 - 12.12.16
22.12.16
tak
-
Devoran (NewConnect)
28.10.160,3027 873 678
1/3-
10.11.16 - 24.11.16
05.12.16tak-
Platynowe Inwestycje
07.11.16
0,18
27 675 000
1/15-
10.11.16 - 25.11.16
do 08.12.16
tak-
PYLON (NewConnect)
01.09.160,22
15 092 694
1/122.11.16 - 24.11.16
18.10.16 - 30.11.16
09.12.16tak

-

BIOERG (NewConnect)
10.10.16
0,10 104 125 000
1/7-24.10.16 - 28.10.1609.11.16tak-
Makora (NewConnect)
21.06.16 0,40 od 11 786 250 do 23 572 500
1/3-24.08.16 - 07.09.16
30.09.16
tak
-
EBC Solicitors (NewConnect)
30.05.16
1,00
4 000 000
3/1-
08.08.16 - 26.08.16
12.09.16
tak
-
SoftBlue (NewConnect)
01.08.16
0,708 868 750
2/1-10.08.16 - 24.08.16
02.09.16
tak-
Europejski Fundusz Energii (New Connect)
07.08.16
0,10 60 978 235
2/1-
18.08.16 - 25.08.16
05.09.16tak-
Presto (NewConnect)
14.06.160,1084 000 000
1/1-25.07.16 - 09.09.16
20.08.16
tak
-
Alior Bank
23.05.1638,90
56 550 249
1,28571428571/1
25.05.16 - 27.05.16
25.05.16 - 01.06.16
10.06.16
tak
-
Marco Games S.A. (NewConnect)10.03.160,1246 970 211za 1 JPP przysługują 3 nowe akcje -16.03.16 - 30.03.16
08.04.16takMemorandum
Komunikat aktualizujący nr 1 Komunikat aktualizujący nr 2
INVENTI (NewConnect)
01.03.16
0,20od 31 146 360 do 50 215 560
1/79
-
14.03.16 - 18.03.1630.03.16tak-
GRUPA JAGUAR (NewConnect) 23.11.15
0,106 069 115
1/5-17.02.16 - 08.03.16
18.03.16tak
-
SEVENET SA
(NewConnect)

31.01.16 2,50 1 000 000 liczba PP *0,142646067433361-
02.02.16 - 08.02.1618.02.16 tak

Memorandum
Aneks nr 1
Aneks nr 2

Fly.pl
(NewConnect)

15.01.16 0,1041 545 000
1/1-
25.01.16 - 03.02.16
do 30.07.16tak-
SYMBIO SA (NewConnect) 08.02.16
1,60 3 341 323 1/1 - 11.02.16 - 24.02.16
08.03.16
tak -


Opis zawartości poszczególnych kolumn:
  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - Dzień w którym na rachunkach posiadaczy akcji zostają zapisane prawa poboru.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w ramach wykoniania prawa poboru.
  • Ilość PP/akcję - Ilość PP upoważniająca do zakupu 1(lub więcej) akcji nowej emisji w ramach zapisu podstawowego.
  • Notowania PP - Okres w którym prawa poboru są notowane na giełdzie.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w ramach wykonania PP i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w w ramach wykonania PP.
  • Przydział - Dzień w którym następuje przydział akcji danej spółki.
  • Online - Możliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem serwera transakcyjnego bossa.pl.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące prezentowanych spółek oraz ofert publicznych są prospekty emisyjne. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.