Archiwum-Emisje z Prawem Poboru-2005 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 18:10

Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych lub prawa nabycia akcji w 2005 roku

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.

Nazwa SpółkiCena EmisyjnaIlość Oferowanych AkcjiNotowania PP
Terminy Zapisów
 (graniczne)
 Przydział  Online Szczegóły
Emisje w DM BOŚ w ramach wykonania prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych lub prawa nabycia akcji w 2005 roku
Asseco
119,00
400 000
-
29.11.05 - 01.12.05
-
takprospekt emisyjny
Swarzędz
0,6553 265 052
-
06.10.05 - 10.10.05-tak
 -
Softbank
24,00
1 396 701
-
24.06.05 - 28.06.05
-
tak
prospekt emisyjny
Getin
2,40
105 000 000
-
15.06.05 - 17.06.05
-
tak
prospekt emisyjny
Alchemia
3,00
8 999 360
-
30.05.05 - 16.06.05
-
tak
prospekt emisyjny
PPWK
6,00
1 575 147
-31.03.05 - 04.04.05 -
tak
prospekt emisyjny
Próchnik
0,50
30 000 000
-
15.02.05 - 18.02.05
-
tak
-
Swarzędz
2,50
3 804 646
-
16.02.05 - 17.02.05
-
tak
-


Opis zawartości poszczególnych kolumn:

  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - Dzień w którym na rachunkach posiadaczy akcji zostają zapisane prawa poboru.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w ramach wykoniania prawa poboru.
  • Ilość PP/akcję - Ilość PP upoważniająca do zakupu 1(lub więcej) akcji nowej emisji w ramach zapisu podstawowego.
  • Notowania PP - Okres w którym prawa poboru są notowane na giełdzie.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w ramach wykonania PP i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w w ramach wykonania PP.
  • Przydział - Dzień w którym następuje przydział akcji danej spółki.
  • Online - Możliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem serwera transakcyjnego bossa.pl.