Archiwum-Emisje na Rynku Pierwotnym-2013 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 15:43

Emisje na rynku pierwotnym w 2013 roku

W jaki sposób zapisać się na akcje nie będące w ofercie pierwotnej w DM BOŚ ?
(Poniższe emisje dot. jedynie Inwestorów Indywidualnych)

  1. Należy wypłacić gotówkę w kasie DM (bezpłatnie) lub dokonać przelewu na zdefiniowany rachunek bankowy (bezpłatnie).
  2. Udać się do DM prowadzącego sprzedaż z gotówką lub z własnego rachunku bankowego zlecić przelew na rachunek bankowy DM (szczegóły w biurze prowadzącym sprzedaż).
  3. Złożyć osobiście zapis w DM prowadzącym sprzedaż (w większości przypadków nie trzeba zakładać tam rachunku inwestycyjnego).
  4. Przy zapisie proponujemy złożenie bezpłatnej dyspozycji deponowania akcji na Państwa rachunku inwestycyjnym w DM BOŚ. Akcje powinny być zdeponowane przed dniem debiutu na GPW.

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.

Nazwa SpółkiCena Emisyjna
Ilość Oferowanych Akcji
Transze
Terminy Zapisów (graniczne)
Szczegóły
Emisje na rynku pierwotnym
Global Cosmed
2,00
2 000 000
Transza Otwarta19.06.13 - 21.06.13-


Opis zawartości poszczególnych kolumn:

  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w określonej transzy.
  • Transze - Rodzaje dostępnych transz w zależności od konkretnej oferty na rynku pierwotnym.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w określonej transzy i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w określonej transzy.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące prezentowanych spółek oraz ofert publicznych są prospekty emisyjne. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.