Archiwum-Emisje na Rynku Pierwotnym-2009 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 15:31

Emisje na rynku pierwotnym w 2009 roku

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.

Nazwa SpółkiCena Emisyjna
Ilość Oferowanych Akcji
Transze
Terminy Zapisów (graniczne)
Szczegóły
Emisje na rynku pierwotnym w 2009 roku
Arctic Paper
15,00
10 850 000Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych
05.10.09 - 12.10.09


13.10.09 - 14.10.09
prospekt emisyjny
GPM Vindexus
6,00
500 000


2 000 000
Transza Otwarta

Transza Inwestorów Instytucjonalnych
18.12.08 - 09.03.09prospekt, aneksy
Bogdanka48,00
11 000 000
Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych
01.06.09 - 05.06.09


04.06.09 - 05.06.09
-
Piecobiogaz
3,60 - 8,00
1 800 000

7 200 000
Transzy Detaliczna

Transza Dużych Inwestorów
12.03.09 - 13.03.09

12.03.09 - 13.03.09
prospekt, aneksy


Opis zawartości poszczególnych kolumn:

  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w określonej transzy.
  • Transze - Rodzaje dostępnych transz w zależności od konkretnej oferty na rynku pierwotnym.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w określonej transzy i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w określonej transzy.