Archiwum-Emisje - Pozostałe-2013 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2020.09.18, godz. 15:57

Emisje - pozostałe


Nazwa SpółkiCena Emisyjna
Terminy zapisów (graniczne)
Ilość oferowanych akcji
Przydział OnlineSzczegóły
Emisje - pozostałe
MAKRUM S.A.
 -dopuszczenie, wprowadzenie akcji serii I,J na rynku regulowanym  -
 --
 Memorandum Informacyjne
SCO-PAK -
dopuszczenie, wprowadzenie akcji na rynku regulowanym 

 32.374.000 akcji serii B,
4.550.000 akcji serii C

-
 -

prospekt
pozostałe dokumenty

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościach S.A.
Informacje o ofercie dostępne w szczegółach
prospekt emisyjny


Opis zawartości poszczególnych kolumn:

  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w określonej transzy i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w określonej transzy.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w określonej transzy.
  • Przydział - Dzień w którym następuje przydział akcji danej spółki.
  • Online - Możliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem serwera transakcyjnego bossa.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące prezentowanych spółek oraz ofert publicznych są prospekty emisyjne. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.