Emisje w DM BOŚ w 2009 roku, Archiwum-Emisje-2009 w Analizy i informacje-Rynek pierwotny - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 18:07

Emisje w DM BOŚ w 2009 roku

Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.Pobierz Acrobat Reader.

Emisje w DM BOŚ w 2009 roku
Nazwa Spółki
Cena Emisyjna
Ilość Oferowanych Akcji
TranszeTerminy Zapisów (graniczne) Przydział Online  Szczegóły
Voltex5,00-7,50
1 000 000

3 000 000
Transza Małych Inwestorów

Transza Dużych Inwestorów
--
takprospekt, aneksy
odstąpienie od oferty
Intakus
2,20
4 000 000
-
02.12.09 - 08.12.09
15.12.09
tak
prospekt, aneksy
Polska Grupa Energetyczna23,0025 951 350
Transza Małych Inwestorów
13.10.09 - 27.10.09
(do godz. 12:00)
do 02.11.09
tak
kredyt informacje
prospekt emisyjny
aneks nr 1
aneks nr 2
Patentus
2,30300 000
Transza Małych Inwestorów
08.10.09 - 14.10.09
15.10.09
takprospekt emisyjny
raport_analityczny
aneks nr1
aneks nr2
komunikat
Patentus
2,302 700 000
Transza Dużych Inwestorów
book-building: 05.10.09 - 07.10.09
zapisy: 
08.10.09 - 14.10.09
15.10.09
nie
prospekt emisyjny
raport_analityczny
aneks nr1
aneks nr2
komunikat
Delko
9,50375 000
Transza Małych Inwestorów
31.08.09 - 02.09.09
09.09.09
takprospekt,_aneksy
raport_analityczny skład_konsorcjum
Delko
9,501 125 000
Transza Dużych Inwestorów
book-building:
27.08.09 - 28.08.09
zapisy:
31.08.09 - 02.09.09
09.09.09
nie
prospekt,_aneksy
raport_analityczny skład_konsorcjum
Safbd3 100 000Transza Małych Inwestorów19.05.09 - 22.05.0927.05.09tak
Aplisens
6,00
800 000
Transza Detaliczna
27.04.09 - 29.04.09
05.05.09
tak
prospekt emisyjny
aneks nr1
Aplisens
6,00
2 700 000
Transza Dużych Inwestorów
book-building:
22.04.09 - 23.04.09
zapisy:
27.04.09 - 29.04.09
05.05.09
nie
prospekt emisyjny
aneks nr1
Invar Biuro System
Informacje o ofercie dostępne w szczegółach w prospekcie emisyjnym.  -nieprospekt emisyjny


Opis zawartości poszczególnych kolumn:

  • Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
  • Cena emisyjna - Ustalona cena sprzedaży akcji lub cena minimalna, poniżej której nie można składać zapisów.
  • Ilość oferowanych akcji - Ilość akcji danej spółki oferowana w określonej transzy.
  • Transze - Rodzaje dostępnych transz w zależności od konkretnej oferty na rynku pierwotnym.
  • Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się sprzedaż akcji danej spółki w określonej transzy i ostatni dzień, w którym kończy się sprzedaż w określonej transzy.
  • Przydział - Dzień w którym następuje przydział akcji danej spółki.
  • Online - Możliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem serwera transakcyjnego bossa.pl