Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 04:48
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

24/11/20 00:41  brak uprawnień KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (poniedziałek 23 listopada 2020 r.)
23/11/20 23:26 PBS Finanse SA: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
23:02 AQT WATER S.A.: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał
22:51 Neurone Studio S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22:47 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:42  brak uprawnień Selvita kupi chorwacką spółkę Fidelta za 31,2 mln euro
22:33 ASM GROUP S.A.: Rozszerzenie zabezpieczeń kredytu krótkoterminowego udzielonego przez mBank S.A.
22:28  brak uprawnień Banki przyjęły propozycje układowe Work Service
22:23  brak uprawnień Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 90 zł
22:02 SELVITA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
21:33 WORK SERVICE S.A.: Acceptance by the Banks of the Issuer's arrangement proposals
21:27 WORK SERVICE S.A.: Przyjęcie przez Banki propozycji układowych Emitenta
21:22 PURE BIOLOGICS S.A.: Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Serii E oraz ostatecznej liczby Akcji Serii E
21:09 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej pn. "Rotunda Dynasy" przy ulicy Oboźnej w Warszawie
20:36 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
20:26 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 25%
20:19  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 korekta
20:00 XTPL S.A.: Zawarcie umowy najmu z opcją wykupu dotyczącej drukarki Delta Emitenta
19:54 XTPL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji
19:51  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (34/2020) Korekta omyłki pisarskiej w raporcie za III kw. 2020 r.
19:48 XTPL S.A.: Aktualizacja prognozy ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku
19:37 PKNORLEN: Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2021 roku
19:33  brak uprawnień Zysk netto Ten Square Games w III kw. wyniósł 58,3 mln zł, zgodnie z konsensusem (aktl.)
MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta
19:07 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
19:00  brak uprawnień Zysk netto Ten Square Games w III kw. wyniósł 58,3 mln zł, zgodnie z konsensusem
18:49 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
18:37 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Model, elementy i możliwe kierunki realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 - 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI
18:35  brak uprawnień Zysk netto Asseco Poland w III kw. wyniósł 90,9 mln zł i był zbliżony do szacunków (opis)
18:31 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
« następne poprzednie »