Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.22, godz. 03:20
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

21/07/19 22:11 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2019.
20:11 brak uprawnień Skrót wiadomości: sobota-niedziela, 20-21 lipca
17:19 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
07:58 ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
20/07/19 22:49 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy CFI Holding w II Kw 2019
21:22 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w II kwartale 2019 r.
18:27 brak uprawnień 4MASS SA (26/2019) Powołanie Członków Zarządu
12:49 MIRBUD S.A.: Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji
09:02 brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 20 lipca
06:00 brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 19 lipca
19/07/19 22:58 brak uprawnień WZA Wojasa uchwaliło 0,2 zł dywidendy na akcję
22:55 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (9/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22:39 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
22:35 WOJAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WOJAS S.A. w dniu 19-07-2019
22:27 WOJAS S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZ WOJAS S.A. w dniu 19.07.2019
22:21 brak uprawnień FLUID SA (23/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.08.2019 roku
22:10 FLUID S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.08.2018 roku
22:06 WOJAS S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.
20:21 ONICO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się po przerwie w dniu 18 lipca 2019 roku
19:41 brak uprawnień ME: Rozporządzenie do ustawy o cenach prądu popisane (komunikat)
19:39 brak uprawnień CIS: Uroczystości sanktuaryjne w Berdyczowie z udziałem przedstawicieli Sejmu (komunikat)
19:24 brak uprawnień Rozwój przez stagnacją rynku Catalyst (opinia)
19:20 R22 S.A.: R22 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:16 R22 S.A.: Korekta raportu okresowego Grupy R22 za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego opublikowanego w dniu 20 maja 2019 r.
18:48 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
18:34 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umowy na realizację projektu dla Technip Zimmer
18:28 brak uprawnień Minister energii podpisał rozporządzenie do ustawy o cenach prądu
18:14 SUMMA LINGUAE S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii J oraz akcji serii H2 Summa Linguae S.A. w depozycie papierów wartościowych
18:13 brak uprawnień MRiRW: Dostosowujemy PROW 2014-2020 do potrzeb rolników (komunikat)
IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
« następne poprzednie »