Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.10, godz. 01:45
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

10/07/20 00:43  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (25/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany nazwy Emitenta na Berg Holding S.A. oraz zmian statutu Emitenta
00:33 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
00:30 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
00:20 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
00:17 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
00:05  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (24/2020) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
00:03  brak uprawnień KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (czwartek 9 lipca 2020 r.)
09/07/20 23:54 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b Ustawy o ofercie
23:51 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b Ustawy o ofercie
23:47 MENNICA: Rozpoczęcie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
23:37 MENNICA: Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
23:31 MABION S.A.: Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20
23:30 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23:27 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23:13 PREMIUM FUND S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Mousetrap Games sp. z o.o.
23:12 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta
23:08  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (12/2020) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
23:02 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana Stanu posiadania
EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
23:00 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
22:59 WORK SERVICE S.A.: Signing of Annex No. 8 to the Loan Agreement of 18 November 2015 and other documents specified in the Restructuring Agreement.
22:57 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
22:54 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
22:53 WORK SERVICE S.A.: Podpisanie Aneksu nr 8 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r. oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej.
22:40 WORK SERVICE S.A.: Conclusion of a cooperation agreement on debt restructuring between the Company and the Issuer's lending banks.
22:29 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta.
19:27  brak uprawnień Banki zwolniły Amrest z konieczności spełnienia kowenantów na koniec marca
19:11 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
19:08 AMREST: Informacja na temat sytuacji Spółki
18:33  brak uprawnień Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
« następne poprzednie »