Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.04.25, godz. 03:57
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/04/19 01:16 BANK PEKAO SA: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
00:36 LC CORP S.A.: LC CORP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:30 DEBICA: DEBICA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
00:27 LC CORP S.A.: LC CORP S.A. formularz raportu rocznego
00:17 VENTURE INC S.A.: VENTURE INC S.A. formularz raportu rocznego
24/04/19 23:47 PKNORLEN: Czasowe wstrzymanie dostaw ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" do Zakładu Produkcyjnego w Płocku
23:46 SECO/WARWICK S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy za rok 2018
23:43 SECO/WARWICK S.A.: Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy za rok 2018
23:39 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:33 GRUPA LOTOS: Wstrzymanie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo
23:26 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz raportu rocznego
23:20  brak uprawnień Ministerstwo Energii: komunikat ws. przesyłu zanieczyszczonej ropy naftowej do Polski
22:32 CD PROJEKT SA: Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa
22:30  brak uprawnień Akcje Microsoft w górę po lepszych od oczekiwań kwartalnych przychodach
22:26  brak uprawnień Akcje Facebooka rosną po publikacji wyników kwartalnych
22:19  brak uprawnień Elektrobudowa miała 72 mln zł straty netto, wpływ miała rezerwa na potencjalne kary
22:06  brak uprawnień APANET SA (14/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
22:01 IDM SA: Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA
21:53 ELBUDOWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok Grupy oraz Spółki
21:52 BALTONA S.A.: Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok aktywa w postaci wartości niematerialnych
21:46 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
21:41 PROTEKTOR: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
21:39 PROTEKTOR: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji
21:30 EC2 S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
21:22 CD PROJEKT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:20 HubStyle S.A.: Dokonanie istotnych odpisów aktualizujących w jednostkowym i skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 31 grudnia 2018 roku
21:12 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: New credit rating from Moody's Investors Service
21:10 BALTICON S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie branży spedycji kolejowej
21:04  brak uprawnień 4MOBILITY SA (5/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:45  brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2019) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 24 kwietnia 2019 r.
« następne poprzednie »